อัพเดทล่าสุดเมื่อ 3 ชั่วโมง 12 นาที ที่ผ่านมา

ภาษา

2018-09-08 11:29
งานศึกษาชี้เด็กชาติพันธุ์ที่ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ มีผลการเรียนและทักษะการรู้ภาษาไทยที่ดีขึ้น เมื่อพวกเขาได้เรียนโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน (ที่มาภาพ: UNICEF Thailand/2016/Preechapanich)
2017-12-10 14:51
การใช้ภาษาไม่ใช่เพียงแค่การพูด เขียน หรือสื่อสารได้เท่านั้น หากแต่เป็นพลังในการสร้างสรรค์สังคมมนุษย์ให้ดำเนินมาถึงปัจจุบันได้ ภาษาทั้งหลายจึงแปรเปลี่ยนไป พร้อมๆ กับการจินตนาการเชื่อมโยงข้อมูล และเรื่องราวต่างๆ ให้เกิดเป็นความหมายใหม่ ที่ก่อรูปให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเสมอมา ความสามารถในการใช้ภาษาจึงเป็นคุณสมบัติสำคัญของการคิด การจดจำ การสร้างสรรค์ คนเราจะสามารถคิดได้ จดจำได้ และสร้างสิ่งใหม่ๆ ได้ ก็เพราะกระทำการทั้งหมดในกรอบของภาษา
2017-07-26 14:02
นักวิชาการ ม.ทักษิณ วิจารณ์การสร้างอุปลักษณ์ ยุคประเทศไทย 4.0 เนื่องในวันภาษาไทย ชี้ดูแคลนพลเมือง เส้นทางโรดแมปเลื่อนเปลี่ยนไปมาสะกดให้ประชาชนเชื่อ-มีความหวังในความลวง แนะเปิดพื้นที่ให้ประชาชน มีสิทธิเสรีภาพ สร้างคำ ความคิดเชิงอุปลักษณ์ ได้อย่างอิสระเสรี มีหลักประกันคุ้มครอง ปกป้องที่เพียงพอปราศจากการละเมิด รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา
2016-12-10 22:10
  เคยมีเพื่อนจากเมืองไทยถามผมว่า วัฒนธรรมอเมริกันมีภาษาท้องถิ่น เหมือนที่เมืองไทยมีภาษาปักษ์ใต้ ภาษาล้านนา ภาษาอิสาน หรือภาษาสุพรรณ ราชบุรี เพชรบุรีประจวบฯ ที่สำเนียงออกเหน่อๆ หรือไม่? คงต้องตอบว่า “มีครับ” และถือเป็นเรื่องปกติของอเมริกันชนที่นี่ ท่ามกลางความหลากหลายของเชื้อชาติของผู้คนในอเมริกากว่า 300 ล้านคน ที่สำคัญคือ จากความแตกต่างหลากหลายดังกล่าวนี้เองถูกมองว่าการที่อเมริกันแต่ละคนพูดด้วนสำเนียงภาษาที่แตกต่างกัน เป็นเรื่องปกติธรรมดา
2016-10-30 21:05
หมายเหตุประเพทไทย สัปดาห์นี้ คำ ผกา และชานันท์ ยอดหงษ์ ชวนอ่านบทความของ สายชล สัตยานุรักษ์ หัวข้อ "ประวัติศาสตร์การบัญญัติศัพท์: มิติหนึ่งของการเมืองวัฒนธรรมก่อนและหลังการปฏิวัติ 2475" เล่าเรื่องการเมืองของการบัญญัติศัพท์สมัยใหม่ ในยุคที่วิทยาการความรู้จากตะวันตกเข้าสู่สยามประเทศ และสิ่งที่มาพร้อมกันก็คือแนวคิดทางการเมืองจากตะวันตก ที่ชนชั้นนำซึ่งเกรงการ "ตื่นศัพท์" "ตื่นลัทธิ" จะส่งผลต่ออำนาจสถานะของพวกเขา
2016-06-10 00:23
เครือเมเจอร์ฉายภาพยนตร์แนวทริลเลอร์/จารกรรม 'Now You See Me 2' หรือ 'อาชญากลปล้นโลก 2' ฉบับพูดอีสาน ฉายโรงภาพยนตร์ในเครือที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ 9 มิ.ย. โดยนอกจากจะใช้ภาษาอีสานในบทพูดแล้ว ยังมีการแปลศัพท์เฉพาะที่ต่างจากฉบับภาษาไทยกลาง เช่น  "The Four Horsemen" พากย์ว่า "สี่ม้าหนุ่ม/สี่ม้าผู้บ่าว" ส่วนฉบับไทยกลางพากย์ว่า "จตุรอาชา"
2016-05-31 10:46
หลังคำให้สัมภาษณ์ของเอกอัครราชทูตสหรัฐที่กระทรวงการต่างประเทศแพร่ออกไป ผู้ดีไทย (และ/หรือคนที่อยากถูกนับเป็นผู้ดีไทย) ต่างพากันออกมาประณามสหรัฐด้วยแนวคิด"อารยธรรม" โดยนัยะก็คืออเมริกันเป็นชนชาติที่ไม่มีอารยธรรม ในขณะที่ไทยมีอารยธรรมสูง
2016-02-05 02:12
มีการวิจัยโดยนักภาษาศาสตร์ที่นับจำนวนบทพูดของตัวละครชาย-หญิงในการ์ตูนของวอลท์ดิสนีย์เพื่อศึกษาถึงบทบาทต่อผู้ชมที่เป็นเด็กผู้หญิงพบว่าถึงแม้ตัวละครหญิงดิสนีย์ในยุคใหม่จะมีบุคลิกกล้าแแสดงออกมากขึ้นแต่บทพูดกลับน้อยลงกว่าเดิมเมื่อเทียบกับบทของตัวละครชาย

Pages

Subscribe to ภาษา