อัพเดทล่าสุดเมื่อ 5 ชั่วโมง 31 นาที ที่ผ่านมา

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

2018-09-04 07:36
แด่ ต๊ะ อานนท์ ตันติวิวัฒน์ หากพูดถึงการกระจายอำนาจ เรามักจะนึกถึงการแก้ไขกฎหมาย โครงสร้างและกลไกของระบบราชการอันสลับซับซ้อนที่ฟังดูโคตรไกลตัวประชาชนอย่างเราๆ หลายครั้งศัพท์ทางเทคนิคและเรื่องราวเฉพาะด้านเช่นนี้ได้กีดกันให้คนส่วนใหญ่ออกไปจากวงสนทนาเรื่องอำนาจของท้องถิ่นไปอย่างตลกร้าย บทความนำเสนอนี้ชวนให้ผู้อ่านกลับมาที่จุดสำคัญก็คือ การเริ่มต้นจินตนาการถึงโจทย์ร่วมกันก่อนที่จะนำส่งเรื่องเทคนิคกฎหมายและการออกแบบกลไกให้กับนักกฎหมายและนักบริหารมืออาชีพกันต่อไป  
2018-07-21 00:10
ข่าวหนี้ครูที่เป็นที่โจทก์ขวัญกันอย่างกว้างขวางได้ทำให้เห็นถึงการถกเถียงกันอย่างน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นมุมมองคลาสสิกแบบอนุรักษ์นิยมที่มองว่า ครูเหล่านี้คือ ผู้ไม่รู้จักอดออมประหยัด ฟุ้งเฟ้อ และไม่เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีให้กับเด็กนักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะเมื่อไปเทียบกับการที่บัณฑิตเบี้ยวหนี้กยศ.
2018-06-12 20:57
หมายเหตุ:  บทความนี้ตั้งใจจะนำเสนอใน วงสนทนา “112ปี พุทธทาสวิจารณ์ได้” เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ณ วัชรสิทธา ชั้น 5 อาคารพงศ์วรภา แต่ผู้เขียนติดภารกิจจึงมิสามารถจะเข้าร่วมได้ จึงขอนำเสนอในรูปของบทความผ่านประชาไท มา ณ ที่นี้
2017-10-15 16:55
สัมมนาวิชาการ “มานุษยวิทยา ล้านนาคดี และประวัติศาสตร์นิพนธ์ คนสามัญ อานันท์ 70 ปี” วันที่ 20 - 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2017-10-02 00:11
ภาพจากเพจเฟสบุ๊ค มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์
2017-08-06 11:13
  นอกเหนือจากปัญหากิจกรรมการรับน้อง พิธีกรรม และประเพณีดิษฐ์ทั้งหลายแล้ว ยังพบว่ามีปัญหาว่า นักศึกษาในยุคสมัยนี้ต่างตกอยู่ใต้พันธนาการของระบอบกิจกรรมนักศึกษาภาคบังคับของอำนาจมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันช่องทางของกิจกรรมที่อยู่นอกการบังคับก็นำไปสู่กิจกรรมอย่างเช่นการออกค่ายอาสา ก็มีความสภาพที่หนีไม่พ้นกับความเป็นการเมืองและความสัมพันธ์เชิงอำนาจชุดอื่นๆ ที่แฝงอยู่ด้วย เนื่องในฤดูกาลแห่งการเปิดภาคเรียนระดับอุดมศึกษา จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่บทความนี้จะเสนอคำอธิบายเกี่ยวกับทวิลักษณ์ดังกล่าว  1. ทรานสคริปต์กิจกรรม
2017-06-16 02:28
เสวนาหัวข้อ "ท้าทายความคิดและวิธีวิทยา ด้านล้านนาคดี" อภิปรายโดย ชัยพงษ์ สำเนียง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเวทีวิชาการ “ทบทวน ท้าทาย ล้านนาคดีศึกษาสู่ทศวรรษใหม่” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2017-03-23 23:08
  1. รู้จักตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" สำหรับคนทั่วไปนั้นอาจไม่คุ้นกับคำว่า "ครูผู้ช่วย" เท่าใดนัก ตามกฎหมายแล้ว ครูผู้ช่วยเป็นตำแหน่งผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ก่อนจะขึ้นไปเป็นครู หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น ครูแรกบรรจุในช่วงทดลองงานในเวลา 2 ปี ซึ่งก็คือการก้าวขาไปเป็นครูในระบบราชการแล้วนั่นเอง ดังนั้น ครูผู้ช่วยจึงเป็นตำแหน่งที่เป็นประตูแห่งโอกาสทั้งในนามผู้ต้องการเป็นครูเอง สถาบันการศึกษาและนักเรียนที่จะได้รับบุคลากรเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง

Pages

Subscribe to ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์