มลพิษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเผยเตรียมปรับเกณฑ์ PM2.5 ใหม่จาก 50 มคก./ลบ.ม. เป็น  37.5 มคก./ลบ.ม.โดยใช้ WHO Guidelines และ Interim Targets เริ่ม 1 มิ.ย. 66 นี้
2023-05-03 13:03
นักเศรษฐศาสตร์ประเมินวิกฤตมลพิษทางอากาศอาจสร้างความเสียหาย 5,500-10,000 ล้านบาทต่อปีหากปล่อยให้ยืดเยื้อทุกปี แนะแนวทางแก้ไขด้วยมาตรการเชิงรุก เสนอรัฐบาลใหม่ออกกฎมายหมอกควันข้ามพรมแดน (Transboundary Haze Pollution Act) แบบเดียวกับสิงคโปร์ ควรจะผ่านกฎหมายอากาศสะอาด Clean Air Act ต้องจ่ายภาษีการปล่อยมลพิษ การมีอากาศสะอาดหายใจ น้ำและอาหารปลอดสารพิษ อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็น สิทธิพื้นฐานที่สุดที่ชาวไทยต้องได้รับการดูแล
2023-04-02 14:08
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผย ม.ค.-มี.ค. 2566 มีผู้ป่วยระบบหายใจ จ.เชียงใหม่ 12,671 ราย 'วราวุธ' แสดงความเสียใจเจ้าหน้าที่พบร่างชายชาวเชียงใหม่เสียชีวิต สำลักควันขณะช่วยดับไฟป่า เผยมีฮอตสปอตเพิ่มที่ดอยสุเทพ วอนทุกคนช่วยสอดส่อง พบเห็นแจ้งเจ้าหน้าที่ด่วน
2023-04-01 20:16
กรมอนามัยเตือนค่าฝุ่น PM2.5 อ.แม่สาย จ.เชียงราย 26 มี.ค. 66 เวลา 11.00 น. สูงกว่าค่ามาตรฐานของประเทศไทย 9 เท่า และค่าแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) 32 เท่า ชาวบ้านยังได้รับผลกระทบต่อสุขภาพต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 - จังหวัดภาคเหนือเกินมาตรฐานระดับสีแดง 18 พื้นที่
2023-03-26 14:52
สถานการณ์หมอกควันไฟป่าพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัดกลับมาวิกฤตอีกครั้ง GISTDA เผยพบจุดความร้อนในไทยสูงถึง 3,000 จุด พบมากในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ ส่วนประเทศเพื่อนบ้านสูงสุดที่ สปป.ลาว เกือบ 10,000 จุด
2023-03-25 16:20
กรุงเทพโพลสำรวจ 1,071 คน ส่วนใหญ่ 53.6% มีความกังวลมากถึงมากที่สุดว่าสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว
2023-03-18 11:17
เปิดประเด็นปัญหาขยะพลาสติกในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนบนด้าน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ทั้งนี้กิจกรรมและการบริหารจัดการขยะในท้องถิ่นมีผลต่อปริมาณขยะที่จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงมากที่สุด ส่วน ‘ไมโครพลาสติก’ กลายเป็นปัญหามลพิษข้ามแดนและหลายประเทศเริ่มตระหนักถึงการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารแล้ว
2023-02-21 15:36

Pages