มลพิษทางอากาศ

ในขณะที่สหรัฐฯ กำลังเผชิญกับหมอกควันไฟป่า แต่คนทำงานชาวอเมริกันจำนวนมากกลับไม่ได้รับการปกป้อง มีเพียง 3 รัฐในสหรัฐฯ ที่มีมาตรการป้องกันคนทำงานจากมลพิษหมอกควันไฟป่า
2023-07-26 13:35
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเผยเตรียมปรับเกณฑ์ PM2.5 ใหม่จาก 50 มคก./ลบ.ม. เป็น  37.5 มคก./ลบ.ม.โดยใช้ WHO Guidelines และ Interim Targets เริ่ม 1 มิ.ย. 66 นี้
2023-05-03 13:03
กระทรวงสาธารณสุข เผย 3 เดือนที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 19 มีนาคม 2566 ไทยพบผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศแล้ว 1,730,976 ราย โรคที่พบสูงสุดได้แก่ โรคทางเดินหายใจ โรคผิวหนังอักเสบ และกลุ่มโรคตา
2023-03-31 14:39

Pages