อัพเดทล่าสุดเมื่อ 36 นาที 29 วินาที ที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2014-09-08 16:08
8 ก.ย.2557 จากกรณีมีข้อโต้แย้งระหว่างอาจารย์วิชา TU 130 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับนักศึกษากลุ่มหนึ่ง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย (LLTD) ออกแถลงการณ์ "ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณี “ไม่ได้สอนเด็กวัด” ในวิชาสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ (TU130)" รายละเอียดมีดังนี้  แถลงการณ์กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย (LLTD)เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณี “ไม่ได้สอนเด็กวัด” ในวิชาสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ (TU130)
2014-08-25 13:38
นอกจากใบปลิวต้านรัฐประหาร-คัดค้านอธิการบดีธรรมศาสตร์รับตำแหน่ง สนช. แล้ว ล่าสุดหลังเปิดเทอมใหม่ได้ 1 สัปดาห์ มีผู้ติดใบปลิว "Miss You SJ" ตามหาอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ "สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล"
2014-08-08 17:26
"ตามที่กลุ่มธรรมศาสตร์เพื่อประชาธิปไตยกำหนดการเสวนาเรื่อง "ห้องเรียนประชาธิปไตย : บทที่ 1 รัฐธรรมนูญแห่ราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557" โดยได้ขอใช้สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์..การจัดเสวนาฯ ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาของชาติ อีกทั้งเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเห็นต่างทางทัศนคติในทางการเมืองขึ้นมาอีก ตลอดจนในปัจจุบันทุกภาคส่วนได้ร่วมมือในการดำเนินการสนับสนุนการปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ จึงขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการประสานการปฏิบัติกับกลุ่มผู้จัดกิจกรรมเสวนาฯ ให้งดการจัดกิจกรรมดังกล่าว.."
2014-08-07 22:28
‘สมคิด เลิศไพฑูรย์’ ชี้ ได้เป็น สนช. เพราะ คสช. เลือกในฐานอธิการบดี ระบุหาก ‘ชาญวิทย์-วรเจตน์’ เป็นอธิการฯ ก็ถูกเลือก ด้านนักศึกษา มธ. มอบหรีดไว้อาลัย ระบุธรรมศาสตร์มีพันธะที่ต้องต้านรัฐประหาร
2014-08-02 18:10
อธิการบดีขอนแก่น-มศว.-เชียงใหม่-นิด้า-จุฬา-มหิดล-เกษตร-ราม-ธรรมศาสตร์ ได้เป็น สนช. - เพจประชาสัมพันธ์ มช. ลงข่าวมอบดอกไม้อธิการบดีได้เป็น สนช. - หน้าเว็บธรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษยินดี "นรนิติ-สมคิด" ได้เป็น สนช. 2 ส.ค. 2557 - ตามที่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 147 ง ลงวันที่ 31 ก.ค. 2557 มีการตีพิมพ์ "ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ" จำนวน 200 รายชื่อ โดยส่วนใหญ่เป็นทหารและตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งข้าราชการและข้าราชการเกษียณ โดยมีนายทหาร 105 รายชื่อ นายตำรวจ 9 รายชื่อนั้น (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)
2014-07-09 20:43
นักศึกษาจากกลุ่มสภาหน้าโดมและศนปท. ยื่นหนังสือค้านการตั้งคณะกรรมการสอบสวน ‘ศรัณย์ ฉุยฉาย’ เหตุใช้เสรีภาพในการแสดงออกอย่างไม่เหมาะสมออนไลน์ ชี้ไม่ใช่หน้าที่ของมหาวิทยาลัย
2014-06-24 18:48
อภิชาต (เสื้อขาว) ได้รับการปล่อยตัวเมื่อค่ำที่ผ่านมา อัพเดท: เวลา 19.20 น. จ.ส.อ.อภิชาต พงศ์สวัสดิ์ ผู้ต้องหาคดีชูป้ายค้านรัฐประหาร-ม.112 ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ แล้ว โดยเขากล่าวว่า การยกคำร้องฝากขังฯ ครั้งนี้ทำให้คนอื่นๆ ที่ถูกควบคุมตัวอยู่มีความหวังที่จะยื่นคัดค้านคำร้องฝากขังต่อไป  
2014-06-01 17:25
มีประชาชนที่ลานน้ำพุ ห้างพารากอน จำนวนหนึ่งชูกระดาษ A4 ต่อแถวยาวมอบให้ คสช. "กระดาษ A4 หน้ากระดานเรียงหนึ่งมาหาแล้วจ้า" นอกจากนี้มีประชาชนกลุ่มหนึ่งไปรวมตัวที่ลานโพภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งขณะที่ MRT พหลโยธินยังคงปิดให้บริการ ภายนอกทหารวางกำลังเข้ม 1 มิ.ย. 2557 - ภายหลังเหตุชุมนุมที่ราชประสงค์ และเทอร์มินัล 21 ช่วงกลางวันนั้น และมีการสลายตัวภายหลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจเข้ามาควบคุมพื้นที่นั้น (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)  

Pages

Subscribe to มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์