มหาวิทยาลัยนเรศวร

เครือข่ายราชภักดี ซึ่งเป็นกลุ่มปกป้องสถาบันกษัตริย์ ยื่นหนังสือถึง ปลัด อว. สอบคณบดีคณะสังคมฯ ม.นเรศวร เหตุลงนามรับรองให้ 'เพนกวิน' นักกิจกรรมการเมือง มาเป็นวิทยากรกล่าวปาฐกถางานประชุมวิชาการ 
2023-06-08 14:16
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศยกเลิกโครงการประชุมวิชาการ ในวาระครบรอบ 55 ปี หลังภาควิชาฯ ถูกมหาวิทยาลัยฯ สั่งทบทวนกรณีเชิญ 'เพนกวิน' หลังมีข้อวิจารณ์ที่เคยมีคดี ม.112 และความเหมาะสมในการเป็น 'นักวิชาการอิสระ' ให้รับหน้าที่เป็น 'องค์ปาฐก' ในงาน
2023-06-04 17:53