อัพเดทล่าสุดเมื่อ 10 ชั่วโมง 55 นาที ที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยมหิดล

2018-09-08 11:29
งานศึกษาชี้เด็กชาติพันธุ์ที่ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ มีผลการเรียนและทักษะการรู้ภาษาไทยที่ดีขึ้น เมื่อพวกเขาได้เรียนโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน (ที่มาภาพ: UNICEF Thailand/2016/Preechapanich)
2017-10-18 20:01
เสวนาหัวข้อ ข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปตำรวจ อภิปรายโดย (1) เรืองรวี พิชัยกุล ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (2) พ.ต.ท.พร แก้วช้าง รองนายกสมาคมพนักงานสอบสวน (3) เอกชัย ไชยนุวัติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (4) ร.ต.อ. ดร. สุธรรม เชื้อประกอบกิจ ดำเนินรายการโดย ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017-05-05 14:24
ม.มหิดล นักศึกษาชูป้าย "Welcome Thai Junta Leader #Thailand -4.0" เสียดสี พล.อ.ประยุทธ์ ปาฐกถา “บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0” ด้านนายกฯ ย้ำวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป  5 พ.ค. 2560 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถา เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0” โดยมี รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟัง
2017-02-27 20:12
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ขอผู้บริหาร ม.มหิดลทบทวนการปิดกั้นเสรีภาพในทางวิชาการทุกกรณี  ขอให้ยุติการดำเนินการทางวินัยกับบุคคลของ สถาบันสิทธิฯ หลังค้านการใช้ ม.44 ชี้เป็นการกระทำทางวิชาการตามภาระหน้าที่ของสถาบันฯ
2017-02-27 13:13
เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง ซัดผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล หักล้างด้วยข้อมูลและเหตุผลตามวิถีที่นักวิชาการที่เห็นต่างจะโต้แย้งกันอย่างตรงไปตรงมา มากกว่าข่มขู่ ด้วยการตั้ง กก.สอบ 'สถาบันสิทธิฯ และสันติ' หลังค้านการใช้ ม.44
2016-07-30 13:55
มหาวิทยาลัยมหิดล ออกแถลงการณ์ กรณี กกต.ส่งหนังสือเตือนไม่เป็นกลางประชามติ ยืนยันสนับสนุนการแสดงประชามติอย่างเสรี เป็นธรรม เคารพในดุลยพินิจของทุกคน ไม่มีการชี้นำ ย้ำได้ตักเตือนบุคคลในมหาวิทยาลัย ให้ยุติการกระทำแล้ว  
2015-06-30 22:02
บันทึกวิดีโอเสวนาวิชาการหัวข้อ “วัฒนธรรมสิทธิในสังคมไทย” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2558 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ผู้ร่วมเสวนา ประกอบไปด้วย ภาวิณี ชุมศรี ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, กรชนก แสนประเสริฐ สมาชิกจากกลุ่มดาวดิน, เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  และไทเรล ฮาเบอร์คอน นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
2014-10-17 01:00
นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ยื่นลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว มีผล 31 ธ.ค. นี้ พร้อมขอลากิจตั้งแต่ 16 ต.ค. - 31 ธ.ค. เพื่อทำหน้าที่ รมว.สาธารณสุข เต็มเวลา ด้านสภา ม.มหิดล ตั้ง 'หมอประเวศ' นั่งประธานสรรหาอธิการฯคนใหม่  กรณี นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ถูกประชาคมมหิดลตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการควบ 2 ตำแหน่ง จนสภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติให้ นพ.รัชตะ ตัดสินใจเลือกเมื่อวันที่ 8 ต.ค. ที่ผ่านมา โดย นพ.รัชตะ ประกาศจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งเดียวและจะลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2014-09-09 15:07
9 ก.ย.2557 นายสุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะนำปี๊บคลุมหัวเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ระบุว่ารับไม่ได้ที่ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ลาออกจากการเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ภาพจาก มติชนออนไลน์

Pages

Subscribe to มหาวิทยาลัยมหิดล