มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุยกับ ผศ.สิทธารถ ศรีโคตร อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในสารคดี 'THE LOST MEMORY OF BANGKHEN - ความทรงจำของคณะราษฎรที่สูญหาย ณ ย่านบางเขน' ว่าด้วยความทรงจำที่หายไป และความทรงจำที่ถูกประกอบสร้างขึ้นใหม่ในบางเขน
2023-09-20 23:54

Pages