มาตรา 13 พ.ร.บ.ประชามติ 64

2 สว.ค้านแก้ พ.ร.บ.ประชามติ มาตรา 13 ที่ล็อก 2 ชั้นให้ประชามติต้องมีคนมาใช้ถึง 26 ล้านคนและยังต้องได้เสียงกึ่งหนึ่ง เพราะเห็นว่าจะทำให้ประชามติมีความชอบธรรมและกฎหมายก็ผ่านมาโดยได้เสียงท้วมท้น หลังจากก่อนหน้านี้กรรมการประชามติมีข้อเสนอแก้เพราะเห็นว่าคนมาใช้สิทธิไม่ได้ตามเกณฑ์และอาจทำให้การทำประชามติแก้ รธน.ไม่ผ่าน
2023-11-21 16:35