อัพเดทล่าสุดเมื่อ 3 ชั่วโมง 46 นาที ที่ผ่านมา

มานุษยวิทยา

2018-07-21 13:20
บทความในเดอะการ์เดียนนำเสนอเรื่อง "การพรากลูกผู้อพยพ" ที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ จากมุมมองของนักมานุษยวิทยา ที่นอกจากจะทำให้เห็นว่าผู้อพยพเหล่านี้รวมถึงเด็กต่างก็เดินทางผ่านเส้นทางที่โหดร้าย เสี่ยงภัย ต้องตัดสินใจกับความเป็นความตาย ไม่ใช่อยู่ๆ ก็คิดจะเดินทางเข้าเมืองแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติต่อการคุ้มครองเด็ก รวมถึงการฉีกกระชากอุดมคติจอมปลอมเกี่ยวกับเรื่องการแช่แข็งเด็กไว้กับความบริสุทธิ์ไร้เดียงสา ไม่เคยตกระกำลำบาก
2018-02-13 15:43
ฉลาดชาย รมิตานนท์ นักวิชาการด้านมานุษยวิทยา และหนึ่งในผู้ก่อตั้งศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 75 ปี รดน้ำศพที่วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่
2017-12-15 23:29
คลิปจากการสัมมนาสาธารณะ “การเมืองคนดี”: ความคิด ปฏิบัติการ และอัตลักษณ์ทางการเมืองของผู้สนับสนุน  “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” 15 ธันวาคม 2560 | ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2017-10-17 14:25
สัมมนาวิชาการ “มานุษยวิทยา ล้านนาคดี และประวัติศาสตร์นิพนธ์ คนสามัญ อานันท์ 70 ปี” ระหว่างวันที่ 20 - 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร
2017-10-15 16:55
สัมมนาวิชาการ “มานุษยวิทยา ล้านนาคดี และประวัติศาสตร์นิพนธ์ คนสามัญ อานันท์ 70 ปี” วันที่ 20 - 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2017-06-14 23:25
คลิปจากเวทีวิชาการ “ทบทวน ท้าทาย ล้านนาคดีศึกษาสู่ทศวรรษใหม่” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในช่วงเช้าเป็นการปาฐกถาหัวข้อ ล้านนาในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2017-04-02 18:37
หนังสือเล่มใหม่ของอนุสรณ์ อุณโณ เก็บประสบการณ์ คำบอกเล่าด้านวัฒนธรรมพิธีกรรมที่ซึมซับจากพื้นที่ชายแดนใต้ นักวิชาการตั้งคำถามบันทึกเพียงการเล่าต่อกันมา ขาดข้อมูลวิชาการ, ฝ่ายความมั่นคงระบุมีประเด็นละเอียดอ่อนเยอะ, ซะการีย์ยา กวีซีไรต์เห็นหลายคำสะท้อนคอนเซ็ปต์ “พุทธ” ของผู้เขียน, ฟารีดา เห็นความหลากหลาย แม้ปะทะกรอบศาสนา  
2016-12-10 22:43
อานันท์ กาญจนพันธุ์ ปาฐกถาเปิดงาน "PeopleGO Network Forum" พร้อมเสนอการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เป็นธรรม ต้องมีพื้นที่ให้คนกลุ่มต่างๆ ได้แสดงตัวตน แสดงภาษา แสดงการมีส่วนร่วม มีพื้นที่ของความมั่นคงชีวิต ไม่ใช่คนในสลัมต้องถูกไล่รื้อตลอดเวลา และขนาดไม่อยู่สลัมยังถูกไล่เลย พอไม่มีความมั่นคง คนก็ไม่สามารถอยู่ได้ จึงไม่เกิดความเป็นธรรม
2016-10-27 13:03
นักมานุษยวิทยาระบุความเศร้าเป็นกลไกต่อรอง จัดการความขัดแย้งในแต่ละสังคมที่มีการแสดงออกแตกต่างกันไป แต่ ‘รัฐไทย’ พยายามจัดระเบียบการแสดงออกความเศร้าให้เหมือนกัน ขณะที่ความโกรธคือรูปแบบหนึ่งของความเศร้าและใช้กับผู้ที่เป็นปฏิปักษ์กับความเศร้าของตน สะท้อนวิธีคิดแบ่งขั้วดี-เลวในสังคมไทย
2016-04-05 20:43
  1. ผีกับวิถีชีวิตความเชื่อคนเมือง (ล้านนา)  

Pages

Subscribe to มานุษยวิทยา