มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ

มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือจับตานโยบายด้านป่าไม้-ที่ดิน ยุค “เศรษฐา” และพัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ฯ ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื้อรัง 32 ปี ของการต่อสู้ในพื้นที่เตรียมการประกาศ “อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท” และหยุดสืบทอดอำนาจนโยบายป่าไม้-ที่ดิน ยุค คสช. ได้หรือไม่ เนื่องจากส่งผลกระทบวิถีชีวิตของผู้คนในเขตป่า โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์
2023-09-06 10:31
สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ขีดเส้น 1 เดือน จี้ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) เดินหน้า 4 พื้นที่นำร่องธนาคารที่ดิน ชี้ 12 ปี ดำเนินการล้มเหลว ติดอุปสรรคล่าช้า-ไม่ยึดมั่นเจตนารมณ์กระจายถือครองที่ดินเป็นธรรม ย้ำแนวทางโฉนดชุมชนสู่รัฐบาลใหม่ ด้าน ผอ. บจธ. รับเร่งดำเนินการ
2023-08-24 13:52
ชาวปกาเกอะญอบ้านขวัญคีรี ลำปาง เรียกร้องป่าไม้ลำปางให้รื้อถอนโครงการปลูกป่าทับที่ชุมชน หวั่นกระทบวิถีชาติพันธุ์ ด้านรองผู้ว่าฯ -สบอ.13 ลำปาง รับส่งเรื่องถึงหน่วยงานต่อไป
2023-06-07 17:49
ชุมชนชาติพันธุ์ลำปางค้าน จนท. ป่าไม้ปลูกป่าทับที่ ย้ำขาดการมีส่วนร่วม-กระทบวิถีชีวิตระยะยาว จวกราชการฉวยโอกาสสุญญากาศการเมืองก่อนเห็นทิศทางนโยบายป่าไม้-ที่ดินรัฐบาลใหม่ ยื่นเร่งรื้อถอนเขตปลูกป่าก่อนขัดแย้งบานปลาย
2023-06-04 18:57
สุญญากาศการเมือง อุทยานฯ รุดสำรวจเลี้ยงวัว-ควายเขตป่า ชาวกะเหรี่ยง จ.ลำปาง ค้านหวั่นกระทบวิถีทำกิน ชาวกะเหรี่ยง 2 หมู่บ้านค้านอุทยานฯ ถ้ำผาไทสำรวจเลี้ยงสัตว์ในป่า เหตุไม่เห็นด้วยเงื่อนไข พ.ร.บ.อุทยานฯ ปี 62 ของ คสช. มองรัฐฉวยโอกาสช่วงสุญญากาศการเมือง
2023-05-18 20:27
มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ตั้งคำถาม “โครงการปลูกป่าแบบมีส่วนร่วม” หรือสัญญาทาสปลูกป่า กับการเร่งรัดยึดที่ดินประชาชน ทำสัญญาให้ประชาชนในพื้นที่เป็น “ผู้ช่วยงานป่าไม้” มีหน้าที่ดูแลต้นไม้ที่กรมป่าไม้ปลูกในพื้นที่ให้อยู่รอด ประชาชนถาม “ชุมชนเราไม่เอาตามนี้ได้ไหม”
2023-04-21 23:32
ขณะที่ชุมชนพยายามจัดการเชื้อไฟที่สะสมอยู่ในป่าเพื่อไม่ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงให้ไฟป่าซึ่งเป็นที่มาของฝุ่นควัน แต่การจัดการไฟป่ากำลังจะกลายเป็นเรื่องเกินกำลังของชุมชนแต่ไม่ใช่เพียงเพราะเชื้อเพลิงสะสมในป่า แต่กลับมาจากนโยบาย "ห้ามเผา" ของรัฐด้วย
2023-04-04 18:28