อัพเดทล่าสุดเมื่อ 4 ชั่วโมง 6 นาที ที่ผ่านมา

มูลนิธิศักยภาพชุมชน

2018-08-15 11:37
คณะตรวจสอบ กสม. แถลงรายงานตรวจสอบ กสม. ปี 2560 ระบุ วิธีคัดเลือกคณะกรรมการดีขึ้น แต่ พ.ร.ป. ล่าสุดลดอำนาจหน้าที่ กสม. ทำให้ต้องมาแก้เกี้ยวแทนรัฐบาล กระบวนการยุติธรรมถูกนำมาใช้กีดกันการตรวจสอบละเมิดสิทธิมนุษยชน ศูนย์ภูมิภาคยังไม่ได้มาตรฐาน แนะ เอากฎหมายมาพิจารณากับข้อเสนอแนะขององค์การสากล
2018-08-08 10:43
มูลนิธิศักยภาพชุมชนนำจัดตั้งคณะกรรมการรากหญ้าอาเซียนประเทศไทย สร้างเครือข่ายภาคประชาชน หาคนร่วมประชุมในระดับอาเซียน ทำกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจกลไกอาเซียนให้สังคมไทย ผลักดันปัญหารายประเด็นสู่รัฐบาล-อาเซียน คัดกรรมการนั่งหัวโต๊ะ 7 คนตามประเด็น
2018-06-22 15:09
องค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรสิทธิมนุษยชนในไทย เรียกร้องผู้นำ 'สหราชอาณาจักร-ฝรั่งเศส' แสดงออกต่อสาธารณะว่าไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทุกรูปแบบภายในการบริหารประเทศของ คสช.    
2016-02-21 16:51
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทยจัด เสวนาหัวข้อ "ปอเนาะ: แหล่งอารยธรรมสันติภาพ (อวสานโรงเรียนญีฮาดวิทยา)" มูลนิธิศักยภาพชุมชนระบุกรณีสั่งปิดโรงเรียนญีฮาดวิทยา สะท้อนให้เห็นว่ารัฐไม่เข้าใจวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ใช้อำนาจนิติรัฐมาตัดสินคดีโดยปราศจากหลักนิติธรรมจะนำไปสู่ความขัดแย้ง    
2015-05-14 23:59
14 พ.ค. 2558 มูลนิธิศักยภาพชุมชน ออกแถลงการณ์ เสนอ 5 ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลและประชาชนไทยพิจารณาช่วยเหลือชาวโรฮิงญา และ 1 ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเมียนมาร์ แก้ไขกฎหมายสัญชาติ เพื่อรับรองความเป็นพลเมืองของชาวโรฮิงญาให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับชนชาติส่วนน้อยอื่นๆ รายละเอียดมีดังนี้ แถลงการณ์ด่วนช่วยเหลือชาวโรฮิงญาที่ลงจากเขาขอการช่วยเหลือ และที่ลอยลำอีกพันคนในทะเล
2013-12-04 21:20
4 ธ.ค.53 มูลนิธิศักยภาพชุมชนออกแถลงการณ์แสดงความยินดีกับการแก้ไขปัญหาที่คลี่คลายไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รายละเอียดมีดังนี้   แถลงการณ์มูลนิธิศักยภาพชุมชนต่อกรณีสถานการณ์ทางการเมือง ฉบับที่ 3 “ขอแสดงความยินดีกับการแก้ไขปัญหาที่คลี่คลายไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม”  
2013-11-29 15:53
28 พ.ย. 2556 - มูลนิธิศักยภาพชุมชนและเครือข่ายออกแถลงการณ์ต่อกรณีสถานการณ์ทางการเมือง ฉบับที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2013-10-30 17:21
30 ต.ค.2556 สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.), มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.), มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา และศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม ออกแถลงการณ์ความเห็นทางกฎหมายต่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ โดยระบุว่าคณะกรรมาธิการจะแก้ไขร่างกฎหมายเกินกว่ามติรับหลักการในวาระแรกไม่ได้ รวมทั้งการนิรโทษกรรมต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน แม้การนิรโทษกรรมเป็นกลไกหนึ่งของหลักความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน แต่การนิรโทษกรรมทุกกรณีย่อมไม่อาจยอมรับได้ เนื่องจากจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดระบุว่า 
2013-06-21 23:13
เผยต้นปีหน้าผู้ตรวจการพิเศษของ UN จะเข้าตรวจสอบเรื่องซ้อมทรมานในไทย ย้ำให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมให้ข้อมูล อย่าปล่อยให้รัฐจัดการทุกอย่าง ชี้ยังมีอีก 16 จาก 36 กรณีจ่อคิว วอนรัฐตอบรับคณะตรวจสอบ “สิทธิในการแสดงความคิดเห็น”   21 มิ.ย. 56 - ที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศูนย์จัดการความขัดแย้งศึกษา วิทยาลัยประชาชน (People’s college) เปิดห้องเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำเปลี่ยนแปลงสู่สันติภาพ   
2013-04-27 20:33
ตึกแถวขาวห้าชั้น 8 คูหาเรียงรายปรากฎอยู่ต้นถนนนวลจันทร์ ย่านบึงกุ่ม ชาญเมืองกรุงเทพมหานคร ผมมาถึงที่นี่หลังจากขับรถออกจากบ้านพักได้เพียง 5 นาที            

Pages

Subscribe to มูลนิธิศักยภาพชุมชน