มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย

พรรคการเมืองร่วมลงนามใน “จรรยาบรรณการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566” และ “สัญญาที่พรรคการเมืองขอให้ไว้แก่ประชาชน พ.ศ. 2566” โดยมีภาคประชาสังคมและองค์กรสื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการสร้างสัญญาประชาคมขับเคลื่อนการเลือกตั้งที่โปร่งใส สร้างสรรค์และการนำนโยบายที่สัญญาไว้ไปปฏิบัติจริง
2023-04-02 11:35