อัพเดทล่าสุดเมื่อ 4 ชั่วโมง 56 นาที ที่ผ่านมา

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

2013-07-18 16:41
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค-มูลนิธิชีววิถี ยืนยันใช้ห้องทดลองได้รับการรับรองในการตรวจ เหตุไม่เปิดชื่อเพราะห้องทดลองถูกกดดันมากและต่อไปอาจไม่มีห้องทดลองรับตรวจให้ในอนาคต พร้อมยินดีและขอนัดพบนายกฯ เพื่อเสนอกลไกคุ้มครองผู้บริโภค
2013-07-16 17:53
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายสุ่มตรวจข้าวถุง 46 ยี่ห้อ พบข้าวถุง 12 ยี่ห้อไม่พบสารเคมีตกค้าง อีก 34 ยี่ห้อพบสารรมควันข้าวตกค้าง โดยมี 33 ยี่ห้อพบสารรมควันข้าวตกค้างในระดับที่ไม่เกินมาตรฐาน และมีข้าวถุง 1 ยี่ห้อที่มีสารรมควันข้าวเกินมาตรฐาน CODEX พร้อมเรียกร้องให้มีระบบที่ประชาสังคมมีส่วนร่วมติดตาม-รายงานความปลอดภัยด้านอาหารอย่างเป็นรูปธรรม
2013-07-11 13:25
  สับสนอลหม่านกันมาหลายอาทิตย์แล้วด้วยเรื่องข้าว  ในฐานะคนกินข้าวที่เรื่องมาก คือ ชอบรู้ที่มาของข้าวไม่กินข้าวแข็ง ข้าวเก่าเนื้อยุ่ย และอาจเหม็นสาบ ข้าวมีมดไต่ มอดกัดบ้างไม่ว่ากันและทำงานอยู่ใกล้คนที่พอจะรู้เรื่องการปลูกข้าว เก็บข้าว ก็ขออนุญาตประมวลความรู้แบบพื้นๆ ว่าข้าวที่เรากิน จากแปลงสู่ปากนั้นมันมาอย่างไรที่หวังว่าจะช่วยให้คนกินข้าวพอจะมีความรู้ในการเลือกกินและพิจารณาข่าวให้เกิดความสงบใจไม่ตกตึ่นกันเกินงาม  
2013-06-28 22:29
ระบุ ประดิษฐ-พิพัฒน์บิดเบือนข้อตกลงกับเครือข่ายเพื่อความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ ที่ต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 28 มิ.ย.2556 ตามที่ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม(บอร์ด อภ.) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ชี้ แจงข้อเท็จจริงและคณะผู้รับฟังข้อเท็จจริงกรณีการสอบสวนข้อเท็จจริงและการ เลิกจ้างผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
2013-05-20 19:30
'สารี อ๋องสมหวัง' เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดแคมเปญค้านการปลดหมอวิทิต ผอ.องค์การเภสัช ชี้เป็นเกมส์ของกลุ่มธุรกิจยาข้ามชาติเพื่อทำลายองค์การเภสัชกรรม ร้องร่วมลงชื่อผ่าน change.org
2013-04-25 15:29
หวังใช้หนังสั้นเป็นสื่อกลางให้ประชาชนรู้จักมาตรา 61 องค์กรอิสระคุ้มครองผู้บริโภค ตื่นตัวด้านสิทธิ นำร่อง 6 เรื่องสะท้อนปัญหายอดฮิตของผู้บริโภค
2013-04-11 18:57
ทีดีอาร์ไอชี้อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะยังน่าห่วง เสนอแนวทางช่วยผู้ประสบเหตุ ให้เพิ่มวงเงินค่ารักษา ไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด แยก-เพิ่ม วงเงินชดเชยออกจากค่ารักษาพยาบาล ให้บริษัทประกันภัย-ผู้ประกอบการร่วมรับผิดชอบ
2013-02-19 19:59
เมื่อเวลา 14.00 น. วันอังคารที่ 19  กุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคความปลอดภัยด้านอาหารภาคประชาชน จัดเวทีสื่อสารสาธารณะ 'การใช้วัตถุกันเสียในอาหาร : จากกรณีพบวัตถุกันเสียเกินค่ามาตรฐานในขนมปังของห้างค้าปลีกชื่อดัง' หลังจากนิตยสารฉลาดซื้อเผยแพร่ผลการทดสอบขนมปังพร้อมบริโภค
2013-01-29 20:35
29 ม.ค. 56 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จัดเสวนา "มาตรา61 (องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค) ช่วยแก้ปัญหาแคลิฟอร์เนียร์ว้าวได้อย่างไร"

Pages

Subscribe to มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค