อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมง 27 นาที ที่ผ่านมา

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

2010-05-22 03:04
สืบเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้ห้างสรรพสินค้า เซ็นเตอร์วัน ย่านอนุสาวรีย์ จากเหตุจราจลหลังเหตุการณ์ยุติการชุมนุมของกลุ่ม นปช. เมื่อวันที่ 19 พ.ค.ต่อเนื่องวันที่ 20 พ.ค. ทำให้เพลิงที่ลุกไห้มลามติดอาคารของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดความเสียหายเกือบทั้งหมด เมื่อวันที่ 21 พ.ค.53 สารี อ๋องสมหวัง เลขามูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้เขียนจดหมายแสดงความขอบคุณทุกความห่วงใยที่มีมาถึง พร้อมกับเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนความเสียหาย นอกจากนี้ยังได้ให้รายละเอียดในภารกิจหน้าที่ของมูลนิธิ และประกาศระดมความช่วยเหลือ โดยมีรายละเอียดในจดหมาย ดังนี้ 0 0 0
2010-02-03 17:22
  3 ก.พ.53 - มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค สถาบันพัฒนานักกฎหมายสิทธิมนุษยชน นักศึกษา และประชาชนผู้เสียหายจากการขึ้นค่าผ่านทางโทลล์เวย์ ร้องต่อศาลปกครองกลาง ฟ้องอธิบดีกรมทางหลวง  ปลัดกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรี เพิกถอนสัญญาสัมปทาน เอื้อประโยชน์ให้บริษัทเอกชนใช้อำนาจรัฐได้ตามอำเภอใจโดยไม่ต้องขอความเห็นจากรัฐและสาธารณชนในการขึ้นค่าบริการสาธารณะ รวมทั้งขัดรัฐธรรมนูญที่ไม่ขอความเห็นจากองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภค
2009-11-28 23:52
เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่ผ่านมา องค์กรผู้บริโภคพร้อมฟ้องศาลปกครองหาก สคบ. ดื้อเดินหน้าประกาศให้สินค้าที่ปรากฏในรายการทีวีไม่ใช่โฆษณา หลังนักกฎหมายชี้ชัดร่างประกาศขัดต่อกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชัดเจน
2009-11-06 01:20
(5 พ.ย.52) เวลา 08.00น. ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจัดโครงการปฏิบัติการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นการประชุมผู้แทนองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ในการทำหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีการประมูลคลื่น 3G ของคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
2009-07-23 02:32
กลุ่มประชาชน ผู้บริโภค ทั้งจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่าย สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และมูลนิธิเมาไม่ขับ ไม่เห็นด้วยกับนางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ต้องการเอาใจผู้บริโภคด้วยการเสนอเพิ่มความคุ้มครองหลายกรณี แต่มาตรการดังกล่าวยังไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ถูกจุด เพราะประชาชนยังสามารถล้มละลายได้จากอุบัติเหตุเมื่อถูกนำส่งโรงพยาบาลเอกชน
2008-01-17 16:04
17 ม.ค. 51 - ตัวแทนจากเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และคณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ ราว 80 คนเดินทางไปยื่นหนังสือที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อแย้งและขอให้ทบทวนคำตัดสินของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าที่มีความเห็นว่าการถอนคำขอขึ้นทะเบียนยาของ "บริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด" ไม่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542

Pages

Subscribe to มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค