อัพเดทล่าสุดเมื่อ 58 นาที 16 วินาที ที่ผ่านมา

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

2009-11-28 23:52
เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่ผ่านมา องค์กรผู้บริโภคพร้อมฟ้องศาลปกครองหาก สคบ. ดื้อเดินหน้าประกาศให้สินค้าที่ปรากฏในรายการทีวีไม่ใช่โฆษณา หลังนักกฎหมายชี้ชัดร่างประกาศขัดต่อกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชัดเจน
2009-11-06 01:20
(5 พ.ย.52) เวลา 08.00น. ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจัดโครงการปฏิบัติการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นการประชุมผู้แทนองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 ในการทำหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีการประมูลคลื่น 3G ของคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
2009-07-23 02:32
กลุ่มประชาชน ผู้บริโภค ทั้งจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่าย สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และมูลนิธิเมาไม่ขับ ไม่เห็นด้วยกับนางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ต้องการเอาใจผู้บริโภคด้วยการเสนอเพิ่มความคุ้มครองหลายกรณี แต่มาตรการดังกล่าวยังไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ถูกจุด เพราะประชาชนยังสามารถล้มละลายได้จากอุบัติเหตุเมื่อถูกนำส่งโรงพยาบาลเอกชน
2008-01-17 16:04
17 ม.ค. 51 - ตัวแทนจากเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และคณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ ราว 80 คนเดินทางไปยื่นหนังสือที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อแย้งและขอให้ทบทวนคำตัดสินของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าที่มีความเห็นว่าการถอนคำขอขึ้นทะเบียนยาของ "บริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด" ไม่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542

Pages

Subscribe to มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค