มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เผยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ปัตตานี ออกคำสั่งนายจ้างเรือประมง 2 ราย จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเรือประมงชาวเมียนมา 4 ราย กรณีละเมิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน รวมเป็นเงิน 193,896 บาท 
2023-09-10 02:46
ศาลแรงงานสั่งนายจ้างชดใช้เงินกว่า 400,000 บาท แก่ผู้เสียหายชาวเมียนมา 14 คน คดีค้ามนุษย์และแรงงานบังคับในไร่อ้อย จ.กาญจนบุรี
2023-09-02 11:14
ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พิพากษาให้ “นายจ้าง” จ่ายเงินให้แก่ลูกเรือประมง 32 คน ที่ถูกหลอกไปทำงานประมงในประเทศโซมาเลีย จำนวน 9,043,023 บาท โดยนายจ้างได้อุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลฎีกาอีกครั้งเป็นเหตุให้ลูกเรือทั้ง 32 คน ยังคงไม่ได้รับค่าจ้างและค่าชดเชยตามการฟ้องร้อง หลังผ่านมาแล้วกว่า 4 ปี
2023-07-13 16:40
มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาเปิดจดหมายของแรงงานข้ามชาติที่ถูกบังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมประมงของไทย พร้อมชี้ปัญหาที่นายจ้างมักยึดเอกสารของแรงงานทำให้หนีไม่ได้จนนำไปสู่การบังคับใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมายและปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของรัฐไทย
2023-06-06 22:02
ฟังเสียงแรงงานข้ามชาติ-ทนายสิทธิฯ ‘กรณีโครงการ ม.33 เรารักกัน’ ตั้งเงื่อนไขทางสัญชาติเพื่อกีดกันสิทธิผู้ประกันตน-ขัดรัฐธรรมนูญ ในช่วงโควิด-19 ปี 63
2023-05-31 15:14
มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เผยครบรอบ 1 ปี ฟ้อง 5 หน่วยงานรัฐ โครงการ ‘ม. 33 เรารักกัน’ เลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติโดยไม่เป็นธรรม 
2023-05-27 13:52
เครือข่ายแรงงานภาคเหนือเสนอข้อเรียกร้องในวันแรงงาน 16 ข้อ ต่อรัฐบาลเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมคุณค่าต่อการทำงานและความคุ้มครองคนทำงานทุกสาขาอาชีพ รัฐต้องรับรองสถานภาพทางกฎหมายของแรงงานที่มีรูปแบบการจ้างงานที่หลากหลายภายใต้ระบบเศรษฐกิจปัจจุบันและสร้างความคุ้มครองแรงงานทุกคนอย่างแท้จริง
2023-05-01 15:49

Pages