อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 ชั่วโมง 33 นาที ที่ผ่านมา

มูลนิธิเอเชีย

2018-08-31 23:02
มูลนิธิเอเชียออกสมุดปกขาวว่าด้วยอนาคตความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐ เนื่องในโอกาส 2 ศตวรรษแห่งสายสัมพันธ์ โดยการสัมภาษณ์ชนชั้นนำในภาคราชการ การเมืองและธุรกิจของทั้งสองฝ่ายจำนวน 50 คน เพื่อแสวงหาวิสัยทัศน์ว่าทั้งสองประเทศจะอยู่กันอย่างไรในอนาคต ซึ่งสรุปได้ 10 ข้อดังต่อไปนี้
2016-02-21 17:17
รายงานพิเศษ ถอดความจาก Patani Peace Contact Group (PPCG) กับเพาลีน ทวีดี้ (Pauline Tweedie) รองผู้แทนมูลนิธิเอเชีย ประจำประเทศไทย วงสนทนาเพื่อสร้างสันติภาพสร้างความรู้และสร้างความร่วมมือต่อกระบวนการสันติภาพปาตานี/ชายแดนใต้ 28 กุมภาฯ คือวาระของสันติภาพที่นี่ สามารถดึงองค์กรระหว่างประเทศต้องมาสนใจเรียนรู้กลไกที่คนในและคนนอกจะมีส่วนร่วม พร้อมคำถามและข้อกังวลจากวงสนทนา
2015-11-12 01:40
11 พ.ย.2558 นายรักษ์ชาติ สุวรรณ แกนนำเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ เปิดเผยว่า เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพร่วมกับมูลนิธิเอเชีย (Asia Foundation) ทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและบทบาทชาวพุทธในการสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะให้คนไทยพุทธในพื้นที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ
2011-06-21 00:27
เผยผลสำรวจมูลนิธิเอเชีย อิทธิพลต่อการลงคะแนนเลือกตั้งของคนชายแดนภาคใต้ ข้อค้นพบ 7 หัวข้อ ชี้ผู้นำศาสนามีอิทธิผลมากสุด ขัดแย้งกับคนส่วนใหญ่ของประเทศ ภาพจาก http://www.learners.in.th/blog/tudtu/117041 ในเมื่อคนในชายแดนภาคใต้แตกต่างกับคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยในหลายเรื่อง ทั้งอัตลักษณ์ ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม แล้วในเรื่องการเมืองต่างกันไหม คำถามที่น่าสนใจในบรรยากาศก่อนเลือกตั้งอย่างนี้ คือ อะไรที่มีอิทธิพลต่อการเลือกลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในหนังสือเรื่อง “ประชาธิปไตยและความขัดแย้งในภาคใต้” การสำรวจผู้มีสิทธิเลือกตั้งในยะลา นราธิวาสและปัตตานี ของมูลนิธิเอเชีย ได้นำเสนอข้อค้นพบจากการสำรวจผู้มีสิทธิเลื
2011-03-29 03:57
ผลสำรวจเผยเหลืองแดงรวมกันร้อยละ 12 ของประชากร ‘นงเยาว์’ ฟันธงอนาคตขัดแย้งระดับภูมิภาค นโยบายข้างหน้าต้องแก้ ชี้ปัจจุบัน ‘สงครามเย็น’ เลือกตั้งหนหน้าสงครามจริง ‘กวี’ จวกสื่อหลักไม่ทันปัญหา เร่งพัฒนาสื่อชุมชน
2009-10-01 18:59
สามปีที่แล้วรัฐบาลทักษิณถูกขับไล่โดยการทำรัฐประหารของกองทัพ หนึ่งปีถัดมาหลังจากนั้นรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ซึ่งร่างขึ้นโดยมีทหารหนุนหลัง ก็ถูกประกาศใช้แทนรัฐธรรมนูญปี 2540 หรือ “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” และในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานี้ แทบไม่มีเดือนไหนเลยที่ไม่ มีม็อบหรือม็อบชนม็อบที่สำคัญๆ และบางครั้งก็มีความรุนแรงเกิดขึ้น ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายทางการเมืองที่กำลังดำเนินอยู่ หรือไม่ก็เป็นเพราะความวุ่นวายทั้งหลายนี้เอง ที่ทำให้การปฏิรูปรัฐธรรมนูญกลับมาเป็นประเด็นทางการเมืองของประชาชนอีกครั้งในขณะนี้
2009-09-17 04:24
(16 ก.ย.) มูลนิธิเอเชียแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของคนไทยเกี่ยวกับ "การปฏิรูปรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยของประเทศไทย" ที่โรงแรมดุสิตธานี โดยสุ่มสำรวจผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ 1,500 คน ในเขตกรุงเทพฯและ 26 จังหวัด ยกเว้นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Face-to-Face Interview) ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2552
Subscribe to มูลนิธิเอเชีย