มูลนิธิเอเชีย

มูลนิธิเอเชีย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพมหานคร, สถานทูตออสเตรเลีย และพันธมิตร จัดเสวนา “ผู้นำกับความสำเร็จของโรงเรียน” แนะใช้ Thailand Leadership เป็นคลังข้อมูลแก้ไขปัญหา
2023-10-06 13:12