มูฮำหมัด ดือราแม

ผลการศึกษาสามัญที่ตกต่ำต่อเนื่อง ภายใต้บริบทอันซับซ้อนของการศึกษา ศาสนาและอัตลักษณ์ในชายแดนใต้ กับ 3 วิถีการศึกษาของนักเรียนมุสลิม เมื่อเด็กประถมและตาดีกาคือคนเดียวกัน รวมเกือบ 20 วิชาที่ต้องเรียน กำแพงภาษาที่กว่าจะข้ามไปได้ แต่เด็กบางคนก็ไม่อดทนพอ รัฐจะแก้ปัญหาอย่างไร จะบูรณาการวิชาสามัญกับศาสนาได้หรือไม่ เมื่อ “มลายูกับอิสลาม คือจิตวิญญาณของคนที่นี่” โรงเรียนรัฐจะดึงเด็กไว้ได้แค่ไหน ท่ามกลางการศึกษาทางเลือกที่กำลังเติบโต ข้อเสนอ 4 ข้อเพื่อพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับพื้นที่ รัฐจะสนใจหรือไม่
2023-11-28 17:01
คณะสันติภาพภาคประชาชน เตรียมร่างกฎหมายสันติภาพ พร้อมล่า 5 หมื่นรายชื่อประชาชนเสนอรัฐสภา เผยมี 10 หมวดเพื่อกระบวนการสันติภาพเดินหน้า เปิดเนื้อหาจดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมาธิการฯ ชี้ 19 ปีดับไฟใต้ยังไร้ผล ทั้งที่ใช้งบสูงเกือบ 5 แสนล้านบาท ย้ำหากปิดประตูเจรจา คนรุ่นใหม่เข้า BRN มากขึ้น ออกกฎหมายเพื่อเปลี่ยนการต่อสู้ด้วยอาวุธสู่การเจรจา เริ่มจากคุ้มครองความปลอดภัยคณะพูดคุย-รับรององค์กรคู่ขัดแย้ง
2023-10-21 15:05
จาก “วาดะห์” สู่ “ประชาชาติ” “ดวงยิหวา อุตรสินธุ์” วิเคราะห์เจตนายังเหมือนเดิมคือเป็นรัฐบาลเพื่อคนชายแดนใต้ แต่ต้องเลือกเมื่อรู้สึก “วางตัวลำบาก” ระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการ ชาวมลายูรู้สึกแย่กับ 2 ลุงจริงๆ หรือ แล้วกลุ่มไหนที่ผิดหวัง “ประชาชาติ” และการเมืองเชิงอัตลักษณ์เริ่มสั่นคลอน ชี้บทเรียนในอดีต ประชาธิปไตยต่างหากที่จะช่วย 3 จังหวัดได้ “ก้าวไกล” คือโจทย์ใหม่ในชายแดนใต้ ประชาชาติจะไปทางไหน
2023-08-29 17:44
“สิทธิในการกำหนดอนาคตตนเอง” Right to Self Determination : RSD  หลักการเก่าแก่ยังเหมาะที่จะใช้อีกหรือไม่ กระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีจะเดินไปในหลักการใด อ่านคำอธิบายจาก 2 นักวิชาการสันติภาพ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และ รุ่งระวี เฉลิมศรีภิญโญรัช ชี้ว่า การต่อสู้ทางการเมืองเพื่อสันติภาพที่ต้องใช้พลังต่อรองเยอะ แต่ยังต้องเผชิญวาทกรรมรัฐเดียวแบ่งแยกไม่ได้ เปิดผังความคิด RSD พล็อตเรื่องที่รัฐไทยกังวล ความล้มเหลวไม่เป็นท่าของ R2P สู่การกำเนิดหลักการใหม่ Peace as State Building สร้างรัฐให้เข้มแข็งสันติภาพจะเกิดขึ้น ต่างชาติไม่แทรกแซงแต่หนุนเสริม อนาคตชายแดนใต้/ปาตานีต้องเป็นสันติภาพเสรี ถ้ารัฐเผด็จการต้องบีบให้เป็นประชาธิปไตย
2023-06-16 14:09
อาจารย์รัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เผย 3 มุมมอง “สันติภาพ-ความมั่นคง-ปั่นกระแสการเมือง” กรณีขบวนนักศึกษาแห่งชาติ เคลื่อนไหวเรื่อง RSD “สิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเอง” หรือไม่ จัดประชามติจำลอง ยืนยันเสรีภาพทางความคิด พื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุย
2023-06-14 18:28
เอกรินทร์ ต่วนศิริ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ยืนยันสันติภาพควบคู่ประชาธิปไตย รื้อโครงสร้างแก้ปัญหาชายแดนใต้ไม่ง่าย ฝ่าด่านกรอบคิดแบบราชการ ต้องโปร่งใสด้วยการเปิดเผยทรัพย์สิน ผู้บริหาร ศอ.บต.และนายทหาร เปิดข้อมูลการอนุมัติโครงการ และดำเนินกระบวนการพูดคุยที่โปร่งใส เพราะเป็นบันไดขั้นที่หนึ่งที่จะทะลุทะลวงการแก้ปัญหา
2023-06-01 17:42
ม.อ.ลุยจัดทำ SEA หรือ โครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เชิงพื้นที่สงขลา-ปัตตานี วิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมอย่างสมดุล สงขลา-จะนะ-ปัตตานี เชื่อมโยงกันทางทะเล ชายฝั่ง สังคมและวัฒนธรร เป็นกระบวนการทำแผนพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง คนเห็นต่างคุยกันได้ รับรู้ข้อมูลเท่ากันผ่านกระบวนการ เชื่อเป็นเครื่องมือแก้ไขความขัดแย้งด้านการพัฒนาได้
2023-06-01 16:09
เปิดมุมมองตัวแทนภาคประชาสังคม 2 ปีกในชายแดนใต้/ปาตานี “สภาประชาสังคมชายแดนใต้และสมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพ” กับความคาดหวังต่อรัฐบาลใหม่ ชี้ประชาธิปไตยคือโอกาสของสันติภาพ เพราะมีนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เข้าใจปัญหา มีนักกิจกรรมสันติภาพลงเลือกตั้งเอง และมีพรรคการเมืองเสนอนโยบายสันติภาพได้ตรงประเด็น และเป็นที่ต้องการของประชาชน เผยภาคประชาสังคมพร้อมเป็นทั้งกลไกร่วมและพื้นที่กลางสร้างสันติภาพ แต่ต้องกำหนดวาระร่วมกันก่อน เพื่อผลักดันการแก้ปัญหาในรัฐสภา
2023-05-24 20:27

Pages