ยานาดา

รัฐบาล NUG ขอความร่วมมือ ปตท.สผ.ส่งข้อมูลกระแสเงินทุนโครงการแหล่งก๊าซธรรมชาติยาดานา หวังให้หยุดชำระเงินแก่เผด็จการทหารพม่าและชมที่บริษัทระงับบางกิจกรรมไปแล้ว หากไม่ได้รับความร่วมมือจะใช้กฎหมายระหว่างประเทศหยุดกระแสเงิน
2023-03-22 16:49