ยาเค

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ ใช้อำนาจ ม.44 เพิ่ม 'คีตามีน' หรือ 'ยาเค' เป็นยาเสพติดในบัญชีแนบท้ายประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 เปิดโอกาสให้ผู้ครอบครองไม่เกิน 500 มิลลิกรัม ใช้ทางเลือกบำบัดฟื้นฟู แทนการลงโทษหรือดำเนินคดี
2018-07-28 18:11
Subscribe to ยาเค