ยืนหยุดขัง

กลุ่มพลเมืองโต้กลับประกาศพัก "ยืนหยุดขัง" 100 วัน แต่จะกลับอีกมาถ้ามีรัฐบาลใหม่แล้วสิทธิประกันตัวผู้ต้องขังคดีการเมืองไม่คืบหน้า วงเสวนาชี้การยืนหยุดขังเป็นส่วนหนึ่งของการประจานกระบวนการยุติธรรมไทย
2023-07-05 23:19
เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่ผ่านมา นักกิจกรรมเชียงใหม่จัดกิจกรรม 'ยืนหยุดทรราช' อย่างต่อเนื่อง นัดกันทำกิจกรรมเรียกร้องเร่งรัดการทำงานของ กกต. 14 มิ.ย. นี้
2023-06-11 09:29
นักกิจกรรมเชียงใหม่ 'ยืนหยุดทรราช' สัปดาห์ที่ 50 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา เรียกร้องสิทธิประกันตัวนักโทษการเมือง
2023-05-28 12:51
นักกิจกรรมเชียงใหม่จัดกิจกรรมยืนหยุดทรราชต่อหลังเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา เรียกร้องสิทธิประกันตัวให้แก่นักโทษทางการเมืองในเรือนจำ ทวงถามการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม และปฏิรูปเรือนจำ
2023-05-21 13:54

Pages