ยูนิเซฟ

2016-12-17 18:11
ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การยูนิเซฟ แถลงต่อสถานการณ์ของเด็กที่ติดอยู่ในเมืองอเลปโป วิงวอนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบช่วยเปิดทางให้เข้าไปช่วยอพยพเด็ก ๆ ออกจากพื้นที่โดยด่วน    
2016-12-16 01:22
องค์การยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลกออกแถลงการณ์ร่วมยืนยันสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กในประเทศไทย ที่ สนช. กำลังพิจารณาอยู่
2016-12-12 22:37
ยูนิเซฟระลึกถึงการทำงานให้กับเด็กที่เปราะบางที่สุดในโลกอย่างไม่มีเหน็ดเหนื่อยกว่า 70 ปี  ในฐานะองค์การเด็กที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2489  เพื่อให้ความช่วยเหลือและความหวังแก่เด็กที่ได้รับความทุกข์ยากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  
2016-06-29 15:45
29 มิ.ย.2559 รายงานข่าวแจ้งว่า รายงานสภาวะเด็กโลกของยูนิเซฟเปิดเผย 28 มิ.ย.59 ว่า ภายในปี พ.ศ. 2573 จะมีเด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบ 69 ล้านคนเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้ และเด็ก 167 ล้านคนจะมีชีวิตอยู่กับความยากจน ในขณะที่สตรีกว่า 750 ล้านคนจะต้องแต่งงานในวัยเด็ก หากทั่วโลกไม่เน้นให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มที่เปราะบางและขาดโอกาสที่สุด 
2016-06-08 18:57
ยูนิเซฟชี้วัยรุ่นเอเชียส่วนใหญ่เชื่อว่าเด็กและเยาวชนกำลังตกอยู่ในอันตรายจากการถูกคุกคามทางเพศในโลกออนไลน์ ระบุกำลังร่วมมือกับรัฐบาลไทยจัดทำร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์   ภาพ: © Natheepat Akkharabowornsit
2016-03-24 14:44
24 มี.ค. 2559  รายงานข่าวจาก องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย แจ้งว่า ข้อค้นพบจาก The Lancet Breastfeeding Series ซึ่งได้รับการนำเสนอวันนี้สรุปว่า เมื่อประเทศต่างๆ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างจริงจัง จะช่วยพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสุขภาพของแม่และเด็ก หลักฐานแสดงให้เห็นว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเหมาะสมสามารถช่วยชีวิตเด็กทั่วโลกได้ 820,000 คนต่อปี โดย 9 ใน 10 คนเป็นทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือน  นอกจากนี้ ยังรายงานว่า ทุก 1 ปีที่แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นานขึ้น จะช่วยลดความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมได้ร้อยละ 6
2016-03-14 22:33
14 มี.ค. 2559 รายงานขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ ระบุว่าเด็กชาวซีเรียกว่า 3.7 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของเด็กชาวชีเรียทั้งหมดต้องเกิดมาท่ามกลางสงครามที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ 5 ปีที่แล้ว โดยชีวิตของเด็กๆ ต่างเต็มไปด้วยความรุนแรง ความหวาดกลัวและการอพยพหนีภัย ตัวเลขนี้รวมถึงเด็กกว่า 306,000 คนที่เกิดมาในฐานะผู้ลี้ภัยตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ยูนิเซฟประมาณการณ์ว่ามีเด็กประมาณ 8.4 ล้านคน หรือร้อยละ 80 ของประชากรเด็กในซีเรีย กำลังได้รับผลกระทบจากสงคราม ทั้งนี้รวมถึงเด็กที่อาศัยอยู่ในประเทศซีเรีย และเด็กที่ต้องอพยพไปยังประเทศเพื่อนบ้านในฐานะผู้ลี้ภัย
2016-02-11 16:28
11 ก.พ. 2559 ยูนิเซฟร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (Path2Health) เปิดตัวคลินิกออนไลน์แบบครบวงจรสำหรับวัยรุ่นแห่งแรกของประเทศไทย www.lovecarestation.com “เลิฟแคร์…กล้ารัก กล้าเช็ค แชทสด ลดเสี่ยง+” เพื่อให้คำปรึกษาวัยรุ่นด้านความรัก เพศสัมพันธ์ การคุมกำเนิด ท้องไม่พร้อม เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมบริการส่งต่อไปยังคลินิกหรือโรงพยาบาลต่าง  ๆ เพื่อให้วัยรุ่นเข้าถึงการตรวจรักษาที่จำเป็นและปลอดภัย
2016-01-07 21:51
7 ม.ค. 2559 เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ ได้เรียกร้องให้ผู้ใหญ่หันมารับฟังเสียงของเด็กมากขึ้น และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกเขา การมีส่วนร่วมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคน ดังที่ได้ระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) ซึ่งเป็นอนุสัญญาที่ได้รับการรับรองมากที่สุดในโลก โดยมี 196 ประเทศเข้าร่วมเป็นภาคีรวมทั้งประเทศไทยด้วย
2015-11-21 10:17
วันสิทธิเด็กสากล ขอโอกาสอันเท่าเทียมกัน ยูนิเซฟระบุเด็ก 250 ล้านคนอยู่ในพื้นที่สู้รบ ‘วันสิทธิเด็กปาตานี’ ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยเด็ก สถานการณ์เด็กชายแดนใต้ในวังวนความรุนแรง พบ 2 ตัวอย่างความรุนแรงทำร้ายเด็กปาตานี ‘สุไฮมี ดอเลาะ’ กับ 7 ปีแล้วที่ช่วยตัวเองไม่ได้ แม้แต่หายใจ และความสุขในโลกมืดของ ‘มุคตาร์ มะมิง’?   เด็ก 250 ล้านคนอยู่ในพื้นที่สู้รบ

Pages

Subscribe to ยูนิเซฟ