รถไฟฟ้า

ชี้ปัญหารถเมล์กรุงเทพฯ เกิดจากรัฐให้ความสำคัญเฉพาะ 'รถไฟฟ้า' แนะมอง 'รถเมล์' เป็นเส้นเลือดฝอยที่จะฟีดคนเข้ารถไฟฟ้า ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อบนระบบค่าโดยสารร่วม 8-45 บาท
2023-12-10 17:05
กรุงเทพโพล สำรวจผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ 1,200 คน พบส่วนใหญ่ 46.2% เสียเงินค่าขึ้นรถไฟฟ้าเฉลี่ยวันละ 51-100 บาท 61% ระบุว่าค่าตั๋วโดยสารแพงเป็นปัญหาหนึ่งในการใช้บริการรถไฟฟ้า
2023-07-15 11:05

Pages