ระบบคัดกรองคนต่างชาติ

กสม.ชงแก้ไขระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการคัดกรองคนข้ามชาติที่เข้ามาในไทย และไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ ให้คุ้มครองไม่ถูกผลักดันกลับสู่อันตราย ยินดีศาล รธน.ตีตก พ.ร.ก.เลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.ป้องกันอุ้มหาย
2023-05-25 18:16