ระบบทุนนิยม

กลุ่มเสรีมวลชนเพื่อสังคม ร่วมกับวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม เล่าประสบการณ์ 4 วัน ลงพื้นที่ เรียนรู้ผลกระทบถายใต้ระบบทุนนิยมและการต่อสู้ของขบวนการประชาชนในอีสาน ทั้ง เตียง ศิริขันธ์ จิตร ภูมิศักดิ์ ครอง จันดาวงศ์ การต่อสู้ของอดีตสหายชาวบ้านและอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกรณีต้านเหมืองโปแตช อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร
2023-09-21 16:54