อัพเดทล่าสุดเมื่อ 20 นาที 22 วินาที ที่ผ่านมา

ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2017-12-29 15:06
ประชาไทยกให้กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นบุคคลแห่งปี 2017 ด้วยเหตุผลที่ว่า พวกเขาคือภูมิคุ้มกันระบบหลักประกันสุขภาพที่มีผู้คนอยู่ภายใต้ระบบนี้ราว 48 ล้านคน ในช่วงปีที่ผ่านมาพวกเขาจับตา เกาะติดการดำเนินการต่างๆ ของรัฐบาลที่อาจนำไปสู่การล้มหรือทำลายหัวใจหลักของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ยืนยันในสิทธิการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันของคนไทย
2015-09-09 19:43
“ทีดีอาร์ไอ” ชี้หาก สธ. ยังเล่นบทเป็นทั้ง ‘ผู้ซื้อ’ และ ‘ผู้ให้บริการ’ จะทำประชาชนเสียประโยชน์ เหตุดูแลสิทธิการรักษาไม่เต็มที่ แนะทำหน้าที่ทำหน้าที่ผู้ดูแลกองทุนซื้อบริการสุขภาพแทนประชาชนในทุกกองทุน แต่ต้องโอน รพ.ออกนอกสังกัด
2015-06-24 19:07
นักวิจัยทีดีอาร์ไอแจงกรณีอ้างงานวิจัยระบบสุขภาพ พบเผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่เสียชีวิตช่วงปี 2550-2554 เทียบระบบสวัสดิการข้าราชการกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าพบความแตกต่างจริง แต่ตีความไกลเกินจริงว่าระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าตาย “สูงผิดปรกติ”  
2014-11-11 23:13
“งบฯ คงยังไม่พอ” มายาคติว่าด้วย งบประมาณสาธารณสุขไทย
2014-02-17 22:26
ประธานธนาคารโลกกล่าวสุนทรพจน์ชื่นชมประเทศไทย เดินหน้าระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แม้มีข้อจำกัดงบประมาณ สร้างความยุติธรรมระบบสุขภาพ ช่วยคนจนเข้าถึงการรักษา แถมเป็นแบบอย่างนานาประเทศ
Subscribe to ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า