อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 14 นาที ที่ผ่านมา

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2014-08-05 23:34
บอร์ด สปสช.เพิ่ม 4 รายการในบัญชียาหลักแห่งชาติ ช่วยผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ไวรัสตับอักเสบซี และมะเร็งเม็ดเลือดขาวเข้าถึงยาและการรักษา ผลวิจัยใช้ยา ยืดอายุผู้ป่วย และช่วยประหยัดงบ 5 ส.ค.2557 ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เห็นชอบขยายสิทธิประโยชน์ด้านยาและบรรจุยา 4 รายการในบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้แก่ ทราสทูซูแมบ (Trastuzumab), เพคอินเตอร์เฟอรอน (Peginterferon), นิโลทินิบ (Nilotinib) และดาสาทินิบ (Dasatinib) เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ไวรัสตับอักเสบซี และมะเร็งเม็ดเลือดขาว เข้าถึงยาและการรักษามากขึ้น
2014-07-13 18:24
กรรมการเตือน หยุดคิดตื้นๆยกเลิกกองทุนย่อย กลุ่มคนรักหลักประกันเสนอระบุใน รธน.รวมกองทุนเดียวลดความเหลื่อมล้ำ ด้านเพจแพทย์ชนบท เม้นท์แรงหาก คสช.ทำตามก็ตกหลุมพรางทำสิ่งที่รัฐบาลที่แล้วอยากทำแต่ไม่สำเร็จ (กรุงเทพฯ/13 ก.ค.57) จากการที่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขออกมาปฏิเสธข่าวเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) บังคับประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล
2013-12-12 23:30
12 ธ.ค.2556 นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช.มีภารกิจการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีงบประมาณแยกจากงบเหมาจ่ายรายหัว ซึ่งในปี 2557 ได้รับจัดสรร 2,946.997 ล้านบาท แบ่งเป็น งบดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสและบริการที่เกี่ยวข้อง 2,874.497 ล้านบาท และงบสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 72.5 ล้านบาท ซึ่งจะจัดสรรลงสถานพยาบาลเพื่อชดเชยค่าบริการดูแลผู้ป่วยตามปริมาณงาน และอีกส่วนหนึ่งสำหรับสนับสนุนการจัดบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพของสถานพยาบาลทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
2012-01-19 16:55
เมื่อวันที่ 9 มกราคมที่ผ่าน นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ไปมอบนโยบายด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่สำคัญและน่ายินดียิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้พูดถึง “การทำให้ระบบสุขภาพทั้ง 3 ระบบให้มีบริการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน” เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในเรื่องนี้ที่มีมาอย่างยาวนานของคนไทย โดยจะมีการประชุมระดมสมองสำหรับผู้เกี่ยวข้องเร็วๆนี้ที่ทำเนียบรัฐบาล นอกจากนั้นยังสั่งการให้กรมบัญชีกลางโดยผ่านบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไปศึกษาเพิ่มเติมอีก บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสรุปแนวทาง และความเป็นไปได้สำหรับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในการนำไปสู่ระบบสุขภาพมาตรฐ
2012-01-17 16:40
ชมรมเพื่อนโรคไตกังวลทิศทางการพัฒนา 30 บาทยุคเพื่อไทย กลายเป็นระบบอนาถาหลังการเมืองส่งคนที่เคยคัดค้านนโยบาย ‘30 บาทรักษาทุกโรค’ มาเป็นบอร์ด สปสช.
2011-05-12 00:59
(11 พ.ค.54) ณ ห้องประชุม 5กันยา สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.
2011-03-23 11:45
เห็นข่าวรายวันในสื่อกระแสหลักต่อเนื่องมา 3 สัปดาห์ว่าด้วยการกดดันของชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคมอ อกมาเรียกร้องให้เปิดโอกาสให้มีสิทธิเลือกรับบริการสุขภาพ บริการสาธารณสุขจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ อันเนื่องจากพบว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ต้องเป็นผู้ร่วมจ่ายเพียงกลุ่ม เดียว ในขณะที่ประชาชนทั่วไปและข้าราชการไม่ต้องร่วมจ่ายเพราะรัฐได้จัดให้เป็น สวัสดิการที่เสมอภาค เป็นธรรม และทั่วถึง คือใช้ระบบภาษีมาจัดการให้ ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังแปรญัตติกฎหมายประกันสังคมในคณะกรรมาธิการ ของสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการเปิดช่องให้กองทุนประกันสังคมรับสมาชิกที่เป็น คู่สมรสและบุ
2010-04-04 11:30
  4 เม.ย. 53 - งบกองทุนสุขภาพคนไร้สถานะส่อวุ่น กลไกสธ.ไม่พร้อมและไม่เข้าใจปัญหาที่แท้จริง เผยมี กก.เสนอจัดให้เฉพาะรพ.ที่เป็นหนี้ หากทำเช่นนี้จริงถือเป็นการริดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ที่ควรจะได้รับสิทธิตามมติ ครม. และเป็นแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ทั้งไม่มีการจัดระบบฐานข้อมูล การลงทะเบียน การคุ้มครองสิทธิและตั้งงบบริหารจัดการสูงถึง  3%  ชี้หากไม่จัดสรรงบรายหัวอย่างเข้าใจ จะเกิดวิกฤติงบไม่พอ เพราะประชากรเฉลี่ยความเสี่ยงมีน้อย ผู้ป่วยจะเข้าไม่ถึงบริการโรคที่ใช้ค่าใช้จ่ายสูง เช่น เอดส์ ไตวาย หัวใจ มะเร็ง เสนอสธ.ซื้อประกันสุขภาพจากสปสช.แทน

Pages

Subscribe to ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ