อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมง 27 นาที ที่ผ่านมา

ระเบียบวินัย

2017-06-20 19:26
คุยกับวินัย ผลเจริญ กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ เรื่องทหารฝึกข้าราชการ นักเรียน ระบุ ปัญหาเพราะสังคมไทยยอมรับทหาร สมยอมการกดความเห็นต่าง ประชาธิปไตยคือทางออกของการแก้ไขปัญหา ภาคประชาชนต้องมีส่วนร่วมตรวจสอบระบบราชการ ถ่วงดุลอำนาจรัฐ ระเบียบวินัยไม่ต้องมาจากทหาร พลเรือนสามารถอบรมกันได้ตั้งแต่สถาบันครอบครัว
2016-10-20 13:18
ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้ต้องขังหญิงมากที่สุดในโลก 14 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ทั่วโลกไม่มีที่ไหนเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ เรื่องเล่าจากอดีตคนคุก เมื่อชีวิตที่ถูกกระทำซ้ำซ้อนจากอำนาจและความรุนแรงในโลกหลังกำแพง การกดบังคับด้วยระเบียบวินัย กับการดิ้นรนอยู่ให้รอด
Subscribe to ระเบียบวินัย