รัชกาลที่ 9

2016-10-14 14:22
14 ต.ค. 2559 บรรยากาศในโลกออนไลน์ หลังข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เว็บในประเทศไทยมีการเปลี่ยนสีโลโก้เป็นหน้าเว็บเป็นสีโทนดำ เพื่อเป็นการไว้อาลัย ขณะที่เฟซบุ๊ก ประกาศในหน้าศูนย์ช่วยเหลือผู้ลงโฆษณาว่า ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค.นี้จะงดการเผยแพร่โฆษณาในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาของการไว้อาลัยการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทั้งนี้ เฟซบุ๊กระบุว่า ยังไม่ทราบระยะเวลาในการไว้อาลัย แต่จะแจ้งให้ทราบหากมีข้อมูลเพิ่มเติม
2016-10-13 20:55
13 ต.ค. 2559 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติในการประชุมครั้งพิเศษที่ 1/2559 วันนี้ กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ดังนี้ 1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเสด็จสวรรคต ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ ในระบบภาคพื้นดิน ระบบดาวเทียม และระบบอื่นใด ให้ถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติของสำนักพระราชวังโดยเคร่งครัด
2016-10-13 19:28
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหลั่งทักษิโณทก ตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน ประทับเหนือพระที่นั่งภัทรบิฐ ภายใต้นพปฎลเศวตฉัตร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 (ที่มา: วิกิพีเดีย)  
2016-10-13 19:00
สำนักพระราชวัง ออกประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต มีรายละเอียดดังนี้
2015-06-30 02:12
รายงานเสวนาวิชาการ 70  ปี สุชาติ สวัสดิ์ศรี เมื่อศิลปะเป็นมีบทบาทเป็นฝ่ายกระทำ กับความเปลี่ยนแปลงเรื่องศิลปะของพระมหากษัตริย์ในพื้นที่สาธารณะ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่สวนเงินมีมา มูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป จัดงานเสวนา ในหัวข้อ อาเศียรวาทสดุดี จิตวิญญาณของศิลปะในรัชกาลที่ 9  โดย ธนาวิ โชติประดิษฐ เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี สุชาติ สวัสดิ์ศรี ทั้งนี้ภายในงานหนาแน่นไปด้วยเพื่อนพ้องทั้งในแวดวงนักเขียน กวี และนักวิชาการ

Pages

Subscribe to รัชกาลที่ 9