รัชพงษ์ แจ่มจิรไชยกุล

เวทีสาธารณะ "สื่อพลิกผันในสถานการณ์พลิกขั้ว" สะท้อนสภาพการทำงานของสื่อมวลชนที่ยากลำบากท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองแบ่งขั้วมานานหลายปี ต้องเผชิญทั้งภัยคุกคามหลายด้านทั้งกฎหมายที่ปิดกั้น ความเสี่ยงต่อการถูกสอดแนม ไปจนถึงภัยคุกคามต่อชีวิตจนไปกระทบต่อการทำงานและเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อ แต่เมื่อรัฐบาลเปลี่ยนหน้าจะคาดหวังความเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่
2023-09-27 12:12
บันทึกถ่ายทอดสดการสนทนากับ รัชพงษ์ แจ่มจิรไชยกุล ตัวแทนเครือข่ายประชาชนร่างรัฐธรรมนูญ ภายหลังคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ที่นำโดย เศรษฐา ทวีสิน นายกฯ แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งกำหนดให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยที่ประชุม ครม.วันนี้ มอบให้ ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ เป็นผู้รับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติ ยึดตามแนวทางของศาลรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญ พร้อมระบุด้วยว่าจะใช้เวทีรัฐสภาในการหารือรูปแบบแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการทำประชามติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมออกแบบกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยร่วมกัน
2023-09-13 21:16
กลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญ ยื่นหนังสือถึง ‘พท.’ เสนอคำถามประชามติ ร่าง รธน.ฉบับใหม่ทั้งฉบับ ยกร่างผ่าน สสร. 100% ด้าน ‘ชูศักดิ์’ รอง หน.เพื่อไทย ชงทำประชามติสอบถามความต้องการ ปชช. 2 คำถาม ได้แก่ 1.ประสงค์จะมี รธน.ฉบับใหม่หรือไม่ และ 2. จะมีการเลือกตั้ง สสร. มายกร่างหรือไม่ ถ้าผ่านได้ เชื่อราบรื่น
2023-08-28 19:03