อัพเดทล่าสุดเมื่อ 3 ชั่วโมง 32 นาที ที่ผ่านมา

รัฐธรรมนูญ 2560

2017-08-07 22:03
ปิยบุตร แสงกนกกุล Live ครบรอบ 1 ปี 7 สิงหาคม 2559 ชี้กระบวนการประชามติไม่ได้มาตรฐานประชาธิปไตย ประชาชนไม่ได้เป็นผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง คสช. คุมเข้มประชาชนไม่ได้มีอิสระในการตัดสินใจ เกิดภาวะ 'รัฐธรรมนูญคู่' คือรัฐธรรมนูญ 2560+มาตรา 44 โดยที่มาตรา 44 ใหญ่กว่า ยกเว้นรัฐธรรมนูญ 2560 ได้ทั้งหมด ถึงแม้มีเลือกตั้งจริงก็จะมีภาวะ 'รัฐบาลคู่' ตามกลไกที่ คสช. วางไว้ พร้อมข้อเสนอให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2560 กลับไปสู่ประชาชนผู้เป็นอำนาจปฐมสถาปนารัฐธรรมนูญ เพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่
2017-08-07 15:59
คุยกับลูกชายของบาทหลวงผู้ถูกจับกุม เผย พ่อวิจารณ์นโยบายรัฐ เคลื่อนไหวด้านสิทธิ เคยโดนอุ้มทำร้ายจนเข่าแตกเดินไม่สะดวก กังวลถูกจับตอนสุขภาพไม่ดี ย้ำพลเมืองให้รักษาสิทธิก่อนจะเป็นเหมือนพ่อตน หันกลับมามองไทย ความผิดฐานยุยงปลุกปั่น ผิดจริงหรือแค่ปิดปาก ตัวแบบสหรัฐอเมริกา: ประกันเสรีภาพการพูดถ้าไม่นำไปสู่พฤติกรรมที่ “ชัดแจ้ง”
2017-07-10 22:30
ครม.เตรียมพิจารณาการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่อีก 8 ลำ วงเงิน 8,800 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของกองทัพอากาศ ด้านศรีสุวรรณ ชี้อาจขัด รธน. จ่อฟ้องศาล
2017-06-27 18:40
สิริพรรณคาดเลือกตั้งไม่มาปีหน้าตามโรดแมป เปิดเส้นทางสู่ประชาธิปไตยต่างชาติ เหลียวดูไทยยังมีแต่คำถาม เมืองไทยยังอิงกติกานอกประาธิปไตย กังขา‘ไพรมารีโหวต’ ทำจริงมีปัญหา ทิศทางการเมืองอนาคตคนชั้นล่างยังคงโดนรัฐ+ทุนกดทับ ชาติชายระบุ รัฐราชการรวมศูนย์ สังคมอุปถัมภ์หล่อเลี้ยงวงจรอุบาทว์ ยัน รธน. ชุดนี้ประกันสิทธิ ปชช. ไม่ยิ่งหย่อนฉบับก่อนๆ ปริญญาอัดคำถาม 4 ข้อประยุทธ์ส่อนัยอยู่ยาว สังคมต้องการรัฐบาลโปร่งใส ตรวจสอบ ถ่วงดุลได้  
2017-06-16 18:51
สนช.เห็นชอบในวาระ 3 ประกาศใช้ข้อบังคับการประชุมฉบับใหม่  ใช้เกณฑ์ขาดประชุมเกิน 1 ใน 4 ของวันประชุม สิ้นสมาชิกภาพ  รองประธาน สนช. แจงความจริงหลังสื่อเสนอข่าวกระทบชื่อเสียง ยันยกร่างใหม่ เป็นไปตามเกณฑ์ รธน.60     แฟ้มภาพ
2017-06-15 19:39
อภิสิทธิ์ - ประสงค์ - นิยม ถกหลายประเด็น ปฏิรูปของ คสช. ทหารรวบอำนาจขัดรัฐธรรมนูญ ตั้งคำถามส่อคอร์รัปชันหรือไม่ 4 คำถามชวนทะเลาะ ควรเปลี่ยนโจทย์ แนะแก้ไขปัญหาปากท้อง ให้ประชาชนตรวจสอบรัฐได้ อภิสิทธิ์เผย รัฐบาลร่วมควรมีอุดมการณ์เดียวกัน ชี้ อะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่ากติกาเลือกตั้งเป็นอย่างไร ไทยแลนด์ไร้ดุลยภาพ มีปัญหาทั้งองคาพยพ
2017-05-31 16:21
ประธาน กรธ. ตอบเสียงวิจารณ์กรณี 4 คำถาม คสช. ระบุร่างรัฐธรรมนูญมาดีแล้ว แต่สังคมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่ประชาชนต้องตื่นตัว ชี้ 4 คำถามช่วยกระตุ้นให้ประชาชนให้ตื่นตัว หากตระหนักกันมากขึ้น การปฎิรูปจะเกิดผล
2017-05-30 11:14
บทสัมภาษณ์ 9 นักวิชาการในชุด ‘แผ่นดินจึงดาล’ นี้ ประชาไทตัดทอนมาจากบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหนังสือ ‘แผ่นดินจึงดาล: การเปลี่ยนผ่านในสภาพบังคับ’ เพื่อมองอดีต ปัจจุบัน และอนาคตประเทศไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 ว่ามันจะนำพาเราไปสู่อะไร
2017-05-24 14:01
บทสัมภาษณ์ 9 นักวิชาการในชุด ‘แผ่นดินจึงดาล’ นี้ ประชาไทตัดทอนมาจากบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหนังสือ ‘แผ่นดินจึงดาล: การเปลี่ยนผ่านในสภาพบังคับ’ เพื่อมองอดีต ปัจจุบัน และอนาคตประเทศไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 ว่ามันจะนำพาเราไปสู่อะไร
2017-05-01 21:26
ประกาศใช้ "พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์" ให้ส่วนราชการในพระองค์ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายอื่นใด เว้นแต่ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัตินี้หรือในพระราชกฤษฎีกา การจัดระเบียบราชการในพระองค์และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ และสถานภาพของข้าราชการในพระองค์ ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกา

Pages

Subscribe to รัฐธรรมนูญ 2560