อัพเดทล่าสุดเมื่อ 11 ชั่วโมง 48 นาที ที่ผ่านมา

รัฐธรรมนูญ 2560

2017-04-09 23:17
วัส ไม่ทราบความหมาย เหตุมี กสม.ลาออก เพราะบรรยากาศการทำงานไม่เอื้อ ชี้ทุกองค์กรย่อมมีปัญหา แต่ต้องร่วมกันแก้ไข หนุนความคิดที่ว่า กสม.ต้องทำหน้าที่เพื่อสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้องแท้จริง ถ้ารับใช้ต่างชาติ บ่อนทำลายประเทศ ย่อมเป็นที่เคียดแค้นชิงชังของ ปชช. และอยู่ไม่ได้  วัส ติงสมิตร ประธาน กสม. (ที่มาภาพ เว็บ กสม.) 
2017-04-07 20:35
ภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 ก็ใช่ว่าการเลือกตั้งทั่วไป การจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ และการลงจากอำนาจทางการเมืองของรัฐบาล คสช. จะเกิดขึ้นในเร็ววัน "ประชาไท" อ่านรัฐธรรมนูญ 2560 สำรวจโรดแมป โดยพบว่าการเลือกตั้งทั่วไปจะเกิดขึ้นช้าสุดไม่เกินปลายปี 2561 รวมระยะเวลาที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองของ คสช. นับตั้งแต่วันทำรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 จนถึงวันเลือกตั้ง อาจจะมีระยะเวลารวมกว่า 4 ปี 6 เดือน
2017-04-07 01:53
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงในโอกาสใช้รัฐธรรมนูญ 2560 โดยยืนยันว่า คสช. และรัฐบาลจะอยู่กับประชาชนต่อไป คำสั่งและประกาศ คสช. ยังมีผลใช้ต่อไป ยอมรับไม่สามารถระบุได้ว่าจะเลือกตั้งเมื่อใด และอันที่จริงไม่ว่าใครก็ไม่อาจระบุวัน เวลา ชัดเจนได้ ทราบแต่เพียงว่าวันนี้เริ่มต้นนับหนึ่งของการใช้รัฐธรรมนูญ ต่อจากนั้นเหตุอื่นๆ จะขับเคลื่อนเลื่อนไหลไปตามลำดับ พร้อมแนะคนเราเมื่อมีสิทธิ ก็ต้องมีหน้าที่คู่กัน จะเรียกร้องแต่สิทธิหรือเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวมิได้
2017-04-06 22:07
อ่านเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ 2560 กับฉบับร่างก่อนลงประชามติ โดยมีการแก้ไขบทเฉพาะกาล มาตรา 272 ให้สอดคล้องกับคำถามพ่วง เปิดทางวุฒิสภาสมัยแรกที่มาจากการแต่งตั้งร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี และแก้ไขอีก 7 มาตรา ตามที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญคืนมาแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะบางประเด็นได้
2017-04-06 18:35
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่รัฐธรรมนูญ 2560 มีทั้งหมด 279 มาตรา โดยมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติม และแก้ไขในส่วนที่นายกรัฐมนตรีขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญนั้นคืนมาแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะบางประเด็น ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้
2017-04-06 16:25
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เสด็จฯ พระที่นั่งอนันตสมาคม ทรงลงพระปรมาภิไธย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านกระแสพระราชปรารภ ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

Pages

Subscribe to รัฐธรรมนูญ 2560