อัพเดทล่าสุดเมื่อ 5 ชั่วโมง 13 นาที ที่ผ่านมา

รัฐธรรมนูญ 2560

2017-06-16 18:51
สนช.เห็นชอบในวาระ 3 ประกาศใช้ข้อบังคับการประชุมฉบับใหม่  ใช้เกณฑ์ขาดประชุมเกิน 1 ใน 4 ของวันประชุม สิ้นสมาชิกภาพ  รองประธาน สนช. แจงความจริงหลังสื่อเสนอข่าวกระทบชื่อเสียง ยันยกร่างใหม่ เป็นไปตามเกณฑ์ รธน.60     แฟ้มภาพ
2017-06-15 19:39
อภิสิทธิ์ - ประสงค์ - นิยม ถกหลายประเด็น ปฏิรูปของ คสช. ทหารรวบอำนาจขัดรัฐธรรมนูญ ตั้งคำถามส่อคอร์รัปชันหรือไม่ 4 คำถามชวนทะเลาะ ควรเปลี่ยนโจทย์ แนะแก้ไขปัญหาปากท้อง ให้ประชาชนตรวจสอบรัฐได้ อภิสิทธิ์เผย รัฐบาลร่วมควรมีอุดมการณ์เดียวกัน ชี้ อะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่ากติกาเลือกตั้งเป็นอย่างไร ไทยแลนด์ไร้ดุลยภาพ มีปัญหาทั้งองคาพยพ
2017-05-31 16:21
ประธาน กรธ. ตอบเสียงวิจารณ์กรณี 4 คำถาม คสช. ระบุร่างรัฐธรรมนูญมาดีแล้ว แต่สังคมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่ประชาชนต้องตื่นตัว ชี้ 4 คำถามช่วยกระตุ้นให้ประชาชนให้ตื่นตัว หากตระหนักกันมากขึ้น การปฎิรูปจะเกิดผล
2017-05-30 11:14
บทสัมภาษณ์ 9 นักวิชาการในชุด ‘แผ่นดินจึงดาล’ นี้ ประชาไทตัดทอนมาจากบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหนังสือ ‘แผ่นดินจึงดาล: การเปลี่ยนผ่านในสภาพบังคับ’ เพื่อมองอดีต ปัจจุบัน และอนาคตประเทศไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 ว่ามันจะนำพาเราไปสู่อะไร
2017-05-24 14:01
บทสัมภาษณ์ 9 นักวิชาการในชุด ‘แผ่นดินจึงดาล’ นี้ ประชาไทตัดทอนมาจากบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหนังสือ ‘แผ่นดินจึงดาล: การเปลี่ยนผ่านในสภาพบังคับ’ เพื่อมองอดีต ปัจจุบัน และอนาคตประเทศไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 ว่ามันจะนำพาเราไปสู่อะไร
2017-05-01 21:26
ประกาศใช้ "พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์" ให้ส่วนราชการในพระองค์ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายอื่นใด เว้นแต่ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัตินี้หรือในพระราชกฤษฎีกา การจัดระเบียบราชการในพระองค์และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ และสถานภาพของข้าราชการในพระองค์ ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกา
2017-04-09 23:17
วัส ไม่ทราบความหมาย เหตุมี กสม.ลาออก เพราะบรรยากาศการทำงานไม่เอื้อ ชี้ทุกองค์กรย่อมมีปัญหา แต่ต้องร่วมกันแก้ไข หนุนความคิดที่ว่า กสม.ต้องทำหน้าที่เพื่อสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้องแท้จริง ถ้ารับใช้ต่างชาติ บ่อนทำลายประเทศ ย่อมเป็นที่เคียดแค้นชิงชังของ ปชช. และอยู่ไม่ได้  วัส ติงสมิตร ประธาน กสม. (ที่มาภาพ เว็บ กสม.) 
2017-04-07 20:35
ภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 ก็ใช่ว่าการเลือกตั้งทั่วไป การจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ และการลงจากอำนาจทางการเมืองของรัฐบาล คสช. จะเกิดขึ้นในเร็ววัน "ประชาไท" อ่านรัฐธรรมนูญ 2560 สำรวจโรดแมป โดยพบว่าการเลือกตั้งทั่วไปจะเกิดขึ้นช้าสุดไม่เกินปลายปี 2561 รวมระยะเวลาที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองของ คสช. นับตั้งแต่วันทำรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 จนถึงวันเลือกตั้ง อาจจะมีระยะเวลารวมกว่า 4 ปี 6 เดือน
2017-04-07 01:53
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงในโอกาสใช้รัฐธรรมนูญ 2560 โดยยืนยันว่า คสช. และรัฐบาลจะอยู่กับประชาชนต่อไป คำสั่งและประกาศ คสช. ยังมีผลใช้ต่อไป ยอมรับไม่สามารถระบุได้ว่าจะเลือกตั้งเมื่อใด และอันที่จริงไม่ว่าใครก็ไม่อาจระบุวัน เวลา ชัดเจนได้ ทราบแต่เพียงว่าวันนี้เริ่มต้นนับหนึ่งของการใช้รัฐธรรมนูญ ต่อจากนั้นเหตุอื่นๆ จะขับเคลื่อนเลื่อนไหลไปตามลำดับ พร้อมแนะคนเราเมื่อมีสิทธิ ก็ต้องมีหน้าที่คู่กัน จะเรียกร้องแต่สิทธิหรือเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวมิได้

Pages

Subscribe to รัฐธรรมนูญ 2560