รัฐบาลทหารพม่า

NUG รายงานรัฐบาลทหารพม่าตั้งเป้าหมายโจมตีโรงพยาบาลและคลินิกอนามัยในพื้นที่ที่เป็นฐานที่มั่นกลุ่มกองกำลังต่อต้านรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆ เน้นโจมตีทางอากาศ หวังปราบปรามบุคลากรทางการแพทย์ที่ประท้วงรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการยับยั้งไม่ให้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลใช้งานโรงพยาบาล คลินิกอนามัย หรือสถานพยาบาลได้
2023-04-25 18:46
บทความในอิรวดีพูดถึงบทบาท ‘ตำรวจลับ’ ของเผด็จการพม่าที่ใช้สอดแนม-ปราบปรามฝ่ายตรงข้าม และล่าสุดยุครัฐบาลทหารมินอ่องหล่าย นอกจากเครือข่ายที่ใช้จับตาความเคลื่อนไหวของฝ่ายต่อต้านเผด็จการพลัดถิ่นที่อยู่ในไทยแล้ว ยังพบว่าผู้ที่มีบทบาทสนับสนุนกระบวนการสันติภาพและปฏิรูปการเมืองช่วงรัฐบาลเต็งเส่ง ก็ยังกลายเป็นผู้ให้ข้อมูลกับตำรวจลับพม่าอีกด้วย
2023-04-24 22:52
รัฐบาลทหารพม่าเดินหน้าจับกุมฝ่ายต่อต้านที่แสดงออกทางโซเชียลมีเดีย 'เฟซบุ๊ก-ยูทูบ' ฐานยุยงปลุกปั่นและก่อการร้าย เดือนพฤษภาคม 2565 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในพม่าอย่างน้อย 200 รายถูกจับด้วยความผิดดังกล่าว รัฐบาลทหารพม่าพยายามแบนเฟซบุ๊ก-ยูทูบ และริเริ่มสร้างโซเชียลมีเดียใช้เอง ชื่อแอปพลิเคชัน OKPar และ MTube หวังแทนที่เฟซบุ๊ก-ยูทูบ
2023-04-08 17:17

Pages