อัพเดทล่าสุดเมื่อ 4 ชั่วโมง 45 นาที ที่ผ่านมา

รัฐพันลึก

2018-09-30 11:50
ดันแคน แมกคาร์โก บรรยายที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทบทวนการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีทั้งความหวังและความกลัวผสมปนเป ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพร้อมกับยุคสื่อใหม่ ขณะเดียวกันทั้งภูมิภาคมีกระแสโหยหาเผด็จการ การขัดขวางการเลือกตั้งในนามของขบวนการประชาธิปไตย พลเมือง และการมีส่วนร่วม
2018-09-04 08:18
จะนิยามรัฐไทยว่าอะไรดี “อำนาจที่ผูกขาดความรุนแรงอันถูกกฎหมายไว้แต่ผู้เดียว” อย่างที่ Max Weber เสนอกระนั้นหรือ อาจารย์ Tyrell Haberkorn บอกว่าไม่ใช่หรอก รัฐไทยคืออำนาจที่ใช้ความรุนแรงอันผิดกฎหมาย แล้วก็ลอยนวลตลอดมาตั้งแต่ 2475 ถึงปัจจุบันต่างหาก (In Plain Sight: Impunity and Human Rights in Thailand)
2018-07-04 13:21
‘เกษียร’ กับคำอธิบายรัฐพันลึก เครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ การพลาดพลั้งของอเมริกา การเปลี่ยนรุ่นคนและการผงาดขึ้นของจีนจนนำไปสู่ The First Chinese coup ในวันที่ประเทศไทยไม่มี The Bhumibol Consensus อีกต่อไป - 'รัฐพันลึก' หรือ 'รัฐคู่ขนาน' คือรัฐซ้อนรัฐและเป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับรัฐบาลที่เห็นด้วยตา รัฐพันลึกยังสามารถสร้างสถานการณ์วิกฤตได้ และล้มล้างรัฐบาลบนดินได้ - การเปลี่ยนรุ่นของคนในที่นี้หมายถึงทหารและสถาบันกษัตริย์อาจทำให้จีนเข้ามาแทนที่สหรัฐฯ ในเกลียวสัมพันธ์ของ 'Network Monarchy'
2018-06-28 17:55
คลิปจากเวทีเสวนา "รัฐพันลึก: บทบาทระบบราชการในการเมืองไทย" เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 จัดที่ห้อง ร.202 ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ร่วมเสวนาโดย ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2017-09-11 12:39
  เมื่อมียุทธศาสตร์ชาติแล้วก็จะมีแผนแม่บทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ แต่แค่นั้นยังไม่พอ ยังมีของคู่กันเป็นเครื่องมืออีกอย่างที่จะกำหนดการบริหารบ้านเมืองต่อไปข้างหน้าอย่างละเอียดยิ่งกว่ายุทธศาสตร์ นั่นก็คือ แผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งตอนนี้ได้มีพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับแล้ว แผนการปฏิรูปประเทศนี้มีขึ้นเพื่อกำหนดกลไก วิธีการและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ รวมทั้งผลอันพึงประสงค์ ตามระยะเวลาที่กำหนด
2017-09-01 08:07
ประเทศไทยในปัจจุบัน ไม่ได้มีรัฐพันลึกอย่างที่ (นักวิชาการบางท่านเชื่อว่า) ย่อมมีในทุกรัฐเสียแล้ว รัฐพันลึกต้องอยู่ลึกก็เพื่อความปลอดภัยของรัฐพันลึกเอง ภัยที่ร้ายแรงที่สุดของรัฐพันลึกก็คือ ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อองค์กร, กฎระเบียบ, และกระบวนการของรัฐผิวน้ำ ที่ซ่อนรัฐพันลึกเอาไว้
2017-07-20 16:52
‘อรรถจักร์’ ระบุกรณีจำนำข้าวเป็นความผิดทางการเมืองต้องรับผิดชอบทางการเมือง ใช้กฎหมายเล่นงานเท่ากับลดทอนอำนาจประชาชนในการเลือกนโยบายผ่านการเลือกตั้ง ชี้เป็นตัวชี้วัดสำคัญว่ารัฐพันลึกกำลังขยายตัวเพื่อกำหนดระเบียบใหม่
2017-06-20 19:24
‘เกษียร’ วิเคราะห์ภูมิทัศน์การเมืองไทย รัฐพันลึกหรือรัฐราชการประจำทำตัวเป็นรัฐซ้อนรัฐ เป็นการเปลี่ยนผ่านสู่ภาวะสมัยใหม่ที่ไม่เสร็จ ครึ่งๆ กลางๆ แต่อยู่ได้ภายใต้ฉันทามติแห่งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ แต่ช่วงนี้คือการขีดเส้นอำนาจใหม่ของพลังฝ่ายต่างๆ
2017-05-31 10:44
บทสัมภาษณ์ 9 นักวิชาการในชุด ‘แผ่นดินจึงดาล’ นี้ ประชาไทตัดทอนมาจากบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหนังสือ ‘แผ่นดินจึงดาล: การเปลี่ยนผ่านในสภาพบังคับ’ เพื่อมองอดีต ปัจจุบัน และอนาคตประเทศไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 ว่ามันจะนำพาเราไปสู่อะไร

Pages

Subscribe to รัฐพันลึก