รัฐสวัสดิการ

เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรมเปรียบเทียบคำแถลงนโยบายด้านสวัสดิการจาก 3 คณะรัฐมนตรี 'ยิ่งลักษณ์ ประยุทธ์ และเศรษฐา'
2023-09-11 18:55
เทียบ 'เบี้ยผู้สูงอายุ' จากสวัสดิการถ้วนหน้า สู่สงเคราะห์ที่ต้องพิสูจน์ความจน  ด้าน มท.1 ให้รอคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ พม. เคาะ โฆษก รบ. ย้ำ เบี้ยผู้สูงอายุคนเดิมยังได้อยู่ ขอคนรวยเข้าใจปรับเกณฑ์เพื่อใช้งบกับคนที่ลำบาก ขณะที่ วิโรจน์ อัด รบ.ลักไก่เปลี่ยนจากถ้วนหน้า เป็นบังคับให้ผู้สูงอายุต้องพิสูจน์ความจน
2023-08-15 00:21
นักเศรษฐศาสตร์คาดรัฐบาลใหม่ปรับงบประมาณปี 2567 สนองรัฐสวัสดิการได้แค่ 2 แสนล้านบาท ขาดอีกอย่างน้อย 4.5 แสนล้านบาท ต้องทยอยดำเนินการในปี 2568-2570 หากเร่งทำปี 67 ต้องปรับลดงบประมาณส่วนอื่นเพิ่ม ขยายฐานภาษีและเพิ่มอัตราภาษีหรือก่อหนี้สาธารณะเพิ่ม
2023-06-18 18:43
บันทึกถ่ายทอดสดการสนทนากับ ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี จากศูนย์วิจัยรัฐสวัสดิการ เพื่อประเมินแนวโน้มความเป็นไปได้ในการสร้างรัฐสวัสดิการหลังเลือกตั้งทั่วไป และความพยายามจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยเพื่อประชาชนโดยการนำของพรรคก้าวไกล รวมทั้งการประกาศข้อตกลงร่วมหรือ MOU ดันวาระ 23 ข้อ หนทางอุปสรรค์ ปัจจัยคุกคามต่างๆ พร้อมทั้งข้อวิพากษ์ภาษีความมั่งคั่ง และ capital gain tax รวมถึงประเด็นล่าสุดอย่างเรื่องสัญลักษณ์ค้อนเคียวที่ กกต.เรียกสอบ 
2023-06-08 19:39
มาตรการล็อกดาวน์ช่วงโควิด-19 เป็นผลให้แรงงานในภาคธุรกิจกลางคืนรวมถึงคนทำงานดนตรีต้องตกงานกะทันหัน สูญเสียรายได้ ขายเครื่องดนตรี ทำอาชีพอื่น หรือทิ้งอาชีพนักดนตรีไปโดยสิ้นเชิง ภาวะ "ปิดก่อน เปิดทีหลัง ไม่ได้รับการเยียวยา" ทำให้เห็นความเปราะบางและไม่มั่นคงในการทำงาน รวมทั้งมีข้อเสนอว่าการรวมตัวต่อรอง การสร้างรัฐสวัสดิการมีความจำเป็น
2023-04-07 18:40
ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี ให้ความเห็นว่าปัจจุบันอาจไม่มีความจำเป็นต้องแยก ‘รัฐสวัสดิการ’ ออกจาก ‘ประชานิยม’ อีกต่อไป
2023-03-21 18:27
วิดีโอสัมภาษณ์ 'ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี' ผู้ศึกษาวิจัยด้านรัฐสวัสดิการ เพื่อประเมินนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมของพรรคการเมืองที่ถูกนำเสนอซึ่งหลายฝ่ายเรียกรวมๆ ว่า "นโยบายประชานิยม" และวิเคราะห์ถึง ‘ยุทธศาสตร์และความเป็นไปได้ในการสร้างรัฐสวัสดิการ’ กับการเลือกตั้งครั้งนี้
2023-03-16 19:26
ภาคประชาสังคมจัดเวทีเสวนาประชาหารือ ตามแนวคิด “สังคมดี - การเมืองดี ต้องมีสตรีร่วมทาง 10 พรรคการเมือง ชูนโยบายรัฐสวัสดิการ เพิ่มเบี้ยกลุ่มเปราะบาง ผลักดัน กม.เท่าเทียมทางเพศ
2023-03-15 17:38

Pages