อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 7 นาที ที่ผ่านมา

รัฐสวัสดิการ

2018-05-06 15:10
สร้างรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าที่มีคุณภาพให้ประชาชนทุกคน ได้เข้าถึงอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติ กำหนดค่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรมให้ครอบคลุมผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วนอัตราเดียวเลี้ยงครอบครัวได้ สิทธิเลือกตามที่ตั้งของสถานประกอบการ การคำนึงแรงงานข้ามชาติ เลิกจ้างงานไม่มั่นคง สิทธิรวมตัวต่อรองของคนงาน พร้อมนโยบาย 4 เพิ่มสร้างความมั่นคงจ้างงาน ฯลฯ
2018-05-01 12:05
'คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงาน-สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ' ย้ำ 10 ข้อเรียกร้องเดิม   กำหนดนิยามค่าจ้างขั้นต่ำแรกเข้าที่มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวอีก 2 คน ตามหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และต้องเท่ากันทั้งประเทศ
2018-04-27 14:15
ษัษฐรัมย์อธิบายระบบทุนนิยมทำชีวิตคนเปราะบาง ไม่มั่นคง ระบุ 3 ฐานคิดอุปสรรคต่อการสร้างรัฐสวัสดิการ-อนุรักษ์นิยมใหม่ ท้องถิ่นนิยม และเสรีนิยมใหม่ ย้ำว่ารัฐสวัสดิการไม่ได้ทำให้คนขี้เกียจ แต่จะเพิ่มศักยภาพคน เพิ่มความเป็นประชาธิปไตย แค่ลดงบกลาโหม-มหาดไทย เก็บภาษีฐานทรัพย์สิน ไทยสามารถสร้างรัฐสวัสดิการแบบนอร์ดิกได้  
2018-04-25 17:48
ฉายหนังฟังเสวนา "กลัวตกงาน...รัฐสวัสดิการช่วยได้?” ษัษฐรัมย์ชี้ปัจจุบันมีแรงงานนอกระบบที่ยากจนกว่า 10 ล้านคน อำนาจต่อรองกับกลุ่มทุนยิ่งลดลง คนไทย 80% คิดว่าตัวเองเป็นชนชั้นกลาง แต่มีแค่ 40%ที่จะอยู่รอดปลอดภัยจริง เสนองบ 4-5 แสนล้านบาทต่อปี สร้างรัฐสวัสดิการ ที่เด็กได้เงินตั้งแต่เกิดเดือนละ 2,000 บาท
2018-04-25 14:26
ภาคประชาชน วิจารณ์ยับ ไทยนิยมไม่ยั่งยืน หยุดรัฐสงเคราะห์ เชื่อทำให้ประชาชนพึ่งตัวเองไม่ได้ ชูรัฐสวัสดิการแก้เหลื่อมล้ำได้ยั่งยืน
2018-04-06 12:03
เปิดตลาดนัดนโยบาย เครือข่ายคนรักหลักประกันเสนอ 3 นโยบายสวัสดิการสุขภาพที่จะเปลี่ยนประเทศไทย ลดความเหลื่อมล้ำ-สร้างระบบการเงินการคลังสำหรับการจัดการระบบบริการสุขภาพโดยเฉพาะ ระบบบริการสุขภาพต้องไม่อยู่ในมือขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง และสร้างระบบสวัสดิการสุขภาพระบบเดียว
2018-03-12 15:14
เมื่อคนรุ่นใหม่พูดถึงการเมือง พูดถึงสังคมที่อยากเห็น คุณลักษณะประการหนึ่งที่พบเห็นได้น้อยในหมู่นักการเมืองเชี่ยวสนามคือความกล้าที่จะฝันให้ใหญ่ พวกเขาไม่แยแสว่าสิ่งที่พวกเขาฝันและจะลงมือทำนั้น ใครจะมองว่าเป็นความเพ้อฝันหรือไร้เดียงสา การไม่ทำอะไรเลยต่างหากที่อาจเป็นความไร้เดียงสาต่อชีวิตและสังคม
2018-02-06 15:33
อดีต รมว.สาธารณสุข  ย้ำระบบรัฐสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลต้องเป็นสิทธิของประชาชนทุกคนไม่ว่ารวยหรือจน ชี้หากเลือกสงเคราะห์เฉพาะคนจน แล้วคนที่เลยเส้นแบ่งความจนขึ้นไปจะมีกี่คนที่ไม่ล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาล อัดรัฐมีของดีที่ทั่วโลกให้การยอมรับแต่กลับมองเป็นภาระทางการเงิน แต่เวลาซื้อของไม่เข้าท่าทั้งหลายกลับบอกว่าเป็นสิ่งจำเป็น  
2018-01-21 11:15
ก่อนหน้าที่จะเกิดการชัตดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐฯ ครั้งล่าสุดจากการไม่สามารถผ่านร่างงบประมาณในวุฒิสภา กลุ่มฝ่ายก้าวหน้าในสหรัฐฯ เรียกร้องให้มีการประท้วงต่อต้านการชัตดาวน์ดังกล่าว การนัดประท้วงของพวกเขายังอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับการชุมนุมรำลึก Women's March ที่มีการเรียกร้องให้ต่ออายุการคุ้มครองผู้ลี้ภัยที่เข้าเมืองตั้งแต่วัยเด็ก (DACA) และมีงบประมาณหลักประกันสุขภาพสำหรับเด็ก (CHIP)

Pages

Subscribe to รัฐสวัสดิการ