อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 40 นาที ที่ผ่านมา

รัฐสวัสดิการ

2015-09-30 17:52
เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะทำงานวาระทางสังคม และเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ ‘สวัสดิการถ้วนหน้า ความเป็นไปได้ในสังคมไทย’ ที่สถาบันวิจัยสังคม อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2015-09-29 19:03
เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะทำงานวาระทางสังคม และเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ ‘สวัสดิการถ้วนหน้า ความเป็นไปได้ในสังคมไทย’ ที่สถาบันวิจัยสังคม อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2015-04-30 14:50
30 เม.ย.2558 สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย (ส.พ.ท.) ออกแถลงการณ์ เนื่องในวันกรรมกรสากล 1 พ.ค.
2015-04-09 16:19
เครือข่ายประชาชนเพื่อขับเคลื่อนระบบบำนาญแห่งชาติ เสนอยกระดับเบี้ยยังชีพ เป็นระบบบำนาญแห่งชาติ โดยออกพระราชบัญญัติมารองรับ กำหนดบำนาญขั้นต่ำอ้างอิงเส้นความยากจนที่ 2,400 บาท ต่อเดือน ชี้สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมา 10 ปีแล้ว แต่รัฐและสังคมยังไม่ตื่นตัวต่อผู้สูงวัย
2015-04-08 00:31
ยกระดับจากเบี้ยยังชีพมาเป็นระบบบำนาญแห่งชาติ ยกระดับจากนโยบายประชานิยมมาสู่รัฐสวัสดิการ และยกระดับจากการสงเคราะห์มาสู่การเป็นสิทธิด้านรายได้ของผู้สูงอายุ องค์การสหประชาชาติได้ให้นิยามว่าประเทศใดที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ10 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุแล้ว สำหรับประเทศไทยหากอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าเป็นสังคมสูงอายุมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 แล้ว เนื่องจากมีประชากรสูงอายุร้อยละ 10.4 ของประชากรทั้งประเทศ
2015-02-21 01:17
คุยกับ(จ่า)นิว เด็กหัวเเข็ง และนักกินฟรีในตำนาน เผยชีวิตครอบครัว และภาพสังคมที่อยากเห็น
2014-07-26 10:16
ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข­และการเกษตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย   
2014-07-18 23:48
"คืนความสุขให้คนในชาติ" โดย พล.อ.ประยุทธ์ วอนมิตรประเทศให้ไทยมีส่วนร่วมเวทีนานาชาติต่อไป-คสช.จัดระเบียบสังคมต่อเนื่องจาก จยย.รับจ้างถึงค้าขายชายหาด เห็นใจ ปชช.แต่จำเป็นต้องทำ -30 บาทยังมีต่อ ใครพูดอะไรอย่ารับฟังให้มากนัก-เตือนนักเรียนตีกัน "ท่านนั้นยังไม่รู้ตัว บ่อนทำลายประเทศชาติอย่างร้ายแรง"-ไม่เห็นด้วย คสช. อย่าเพิ่งค้าน
2014-05-01 22:05
วันกรรมกรสากล กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯ  เรียกร้องผู้ว่าฯ ปทุมธานี ดูแลปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน และความปลอดภัยในสถานประกอบการ วอนรัฐบาลรับรอง ILO 87,98 ยกเลิกจ้างเหมาค่าแรงและจัดรัฐวัสดิการ  

Pages

Subscribe to รัฐสวัสดิการ