อัพเดทล่าสุดเมื่อ 7 ชั่วโมง 59 นาที ที่ผ่านมา

รัฐสวัสดิการ

2015-04-09 16:19
เครือข่ายประชาชนเพื่อขับเคลื่อนระบบบำนาญแห่งชาติ เสนอยกระดับเบี้ยยังชีพ เป็นระบบบำนาญแห่งชาติ โดยออกพระราชบัญญัติมารองรับ กำหนดบำนาญขั้นต่ำอ้างอิงเส้นความยากจนที่ 2,400 บาท ต่อเดือน ชี้สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมา 10 ปีแล้ว แต่รัฐและสังคมยังไม่ตื่นตัวต่อผู้สูงวัย
2015-04-08 00:31
ยกระดับจากเบี้ยยังชีพมาเป็นระบบบำนาญแห่งชาติ ยกระดับจากนโยบายประชานิยมมาสู่รัฐสวัสดิการ และยกระดับจากการสงเคราะห์มาสู่การเป็นสิทธิด้านรายได้ของผู้สูงอายุ องค์การสหประชาชาติได้ให้นิยามว่าประเทศใดที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ10 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุแล้ว สำหรับประเทศไทยหากอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าเป็นสังคมสูงอายุมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 แล้ว เนื่องจากมีประชากรสูงอายุร้อยละ 10.4 ของประชากรทั้งประเทศ
2015-02-21 01:17
คุยกับ(จ่า)นิว เด็กหัวเเข็ง และนักกินฟรีในตำนาน เผยชีวิตครอบครัว และภาพสังคมที่อยากเห็น
2014-07-26 10:16
ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข­และการเกษตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย   
2014-07-18 23:48
"คืนความสุขให้คนในชาติ" โดย พล.อ.ประยุทธ์ วอนมิตรประเทศให้ไทยมีส่วนร่วมเวทีนานาชาติต่อไป-คสช.จัดระเบียบสังคมต่อเนื่องจาก จยย.รับจ้างถึงค้าขายชายหาด เห็นใจ ปชช.แต่จำเป็นต้องทำ -30 บาทยังมีต่อ ใครพูดอะไรอย่ารับฟังให้มากนัก-เตือนนักเรียนตีกัน "ท่านนั้นยังไม่รู้ตัว บ่อนทำลายประเทศชาติอย่างร้ายแรง"-ไม่เห็นด้วย คสช. อย่าเพิ่งค้าน
2014-05-01 22:05
วันกรรมกรสากล กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯ  เรียกร้องผู้ว่าฯ ปทุมธานี ดูแลปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน และความปลอดภัยในสถานประกอบการ วอนรัฐบาลรับรอง ILO 87,98 ยกเลิกจ้างเหมาค่าแรงและจัดรัฐวัสดิการ  
2014-04-25 00:04
ภาคประชาสังคมหนุนคลอด กม.เพิ่มคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ นักวิชาการแนะผนึกรัฐ-อปท.-เอกชนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กฤษฎีกาชี้ช่องโหว่นิยาม ‘หน่วยงานรัฐ’ ส่อปัญหา ก.แรงงานหวั่นเรื่องร้องเรียนพุ่ง   24 เม.ย. 2557 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) โดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคม จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พ.ศ. ... ที่สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  
2013-12-18 11:08
ถ้าเราพิจารณาประเทศที่ประสบความสำเร็จในแง่ของการพัฒนาระบบสวัสดิการแล้ว   สวีเดนคือหนึ่งในประเทศที่เรากำลังพูดถึง  สวีเดนเป็นประเทศที่เปิดกว้างในด้านเสรีภาพของมนุษย์   มีอัตราความยากจนที่ต่ำที่สุดในโลก    เป็นประเทศที่มีความเท่าเทียมมากที่สุดในแง่ของการกระจายรายได้และสวัสดิการสังคม (เอื้อมพร พิชัยสนิธ 2553) นี้คือภาพความสำเร็จของรัฐสวัสดิการสมัยใหม่ที่เรามักจะรู้จักกันในชื่อของ "The Swedish Model" อย่างไรก็ตามรัฐสวัสดิการไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน แต่เกิดจากกระบวนการสร้างและพัฒนาการที่ยาวนาน   คำถาม คือ ระบบคิดเรื่องสวัสดิการมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร และอะไรคือเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เกิดการพ
2013-12-14 20:55
เสื้อแดงเปิดตัวพรรคพลังประชาธิปไตย ประแสงยันไม่ใช่พรรคสำรองพรรคใหญ่ เผย กกต.ไม่รับจดชื่อพรรค ‘คนเสื้อแดง’ และคำว่า“แห่งชาติ” จิตราชี้สร้างพรรคมวลชนไม่ใช่พรรคของบางคน ดันนโยบายแรงงาน

Pages

Subscribe to รัฐสวัสดิการ