อัพเดทล่าสุดเมื่อ 34 นาที 34 วินาที ที่ผ่านมา

รัฐสวัสดิการ

2013-03-08 12:03
  การกดขี่ผู้หญิงมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะในรูปแบบของภาระหน้าที่ที่ต้องเผชิญ ทัศนคติทางวัฒนธรรมความไม่เท่าเทียมในสิทธิระหว่างหญิงชาย หลายปีที่ผ่านมากลุ่ม องค์กรพัฒนาสังคมต่างๆพยายามหาแนวทางการแก้ปัญหาเหล่านี้ แต่ดูเหมือนแนวทางในการสร้างรัฐสวัสดิการ เพื่อลดการกดขี่ผู้หญิงจะไม่ถูกหยิบยกมาพูดถึงเลย   ถามว่าการมีรัฐสวัสดิการจะช่วยลดการกดขี่ผู้หญิงอย่างไร?  
2013-02-14 19:46
แนวร่วมนิสิตนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ และ 40 องค์กรกิจกรรม พร้อมด้วย 243 รายชื่อ นักศึกษา-ประชาชน แถลงค้านการผ่านร่าง พรบ.ม.เกษตรฯ ออกนอกระบบ พร้อมด้วยบุกสภา แก้ผ้า ร้องเลื่อนพิจารณา ร่างฯ ดังกล่าว ด้าน "อธิการมก."ยันม.นอกระบบทำตามขั้นตอน
2013-01-03 14:28
เมื่อปี 2516 อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์เคยเขียนบทความอมตะ “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ซึ่งบรรยายถึงความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายและเรียกร้องให้สังคมไทยยอมรับว่าคือสิทธิที่คนไทยทุกคนควรได้รับจากวันนั้นถึงวันนี้เวลาผ่านไปถึง 39 ปีสวัสดิการที่คนไทยได้รับก็ยังห่างไกลจากความฝันดังกล่าวของอาจารย์ป๋วย ทั้งที่สังคมไทยมีการพัฒนามาตลอดและมั่งคั่งขึ้นมาก แต่ความมั่งคั่งดังกล่าวก็ไม่ได้มีการกระจายอย่างเพียงพอจนสามารถนำไปสู่ความเท่าเทียมกันของสวัสดิการพื้นฐานได้  สาเหตุอาจมาจากความกังวลของผู้กำหนดนโยบายและภาคส่วนอื่นในสังคมในเรื่องการจัดสรรงบประมาณภาครัฐว่าจะเพียงพอหรือไม่ อย่
2012-11-13 23:05
สถานการณ์ประเทศไทยและวิกฤติในปัจจุบัน
2012-10-18 18:27
แนวร่วมนิสิตนักศึกษาคัดค้าน ม.นอกระบบและแนวร่วมจัดกิจกรรม “การศึกษาต้องฟรี! ทั่วโลก” หน้ารัฐสภา ด้านโฆษก ปธ.สภา ยินดีที่ นศ.ตื่นตัวสนใจตรวจสอบนโยบายของรัฐ เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย
2012-10-18 01:13
แนวร่วมนิสิตนักศึกษาคัดค้านมหาวิทยาลัยออกนอกระบบศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย(YPD.)สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากลุ่มลูกชาวบ้าน มหาวิทยาัลัยบูรพากลุ่มกล้าพยอม มหาวิทยาลัยรังสิตกลุ่มสะพานสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กลุ่มเสรีนนทรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลุ่มรั้วแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากลุ่มกล้าคิด สร้่างมิตร สร้างประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยรามคำแหงกลุ่มเหมราช มหาวิทยาลัยรามคำแหงกลุ่มรามอาสา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2011-07-04 01:58
เมื่อวันที่ 1 ก.ค.54 สมัชชาคนจนได้แถลงข้อเสนอเชิงหลักการสมัชชาคนจนต่อสาธารณชน แนะนำรัฐบาลใหม่ในการแก้ปัญหาคนจน ด้วยการสร้าง “ประชาธิปไตยที่กินได้ การเมืองที่เห็นหัวคนจน” โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้อเสนอเชิงหลักการสมัชชาคนจนต่อสาธารณชน ปัญหาของสมัชชาคนจนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขมีที่มาจากปัญหาการถูกแย่งชิงฐานทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน จากโครงการการพัฒนาและการดำเนินนโยบายของรัฐ ปัญหาความยากจนที่พวกเราประสบเป็นความยากจนที่มีรากฐานมาจากการจนอำนาจ จนโอกาส ไม่มีช่องทาง/กลไกในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของรัฐ พวกเรายากจนเพราะ “ไม่มีสิทธิในการกำหนดอนาคตของตนเอง” ดังนั้น นโยบายก
2011-06-12 20:49
ตัวแทนเครือข่ายประชาชนวิพากษ์นโยบายพรรคการเมือง เน้นการตลาด ถามเอามาจากไหน ย้ำต้องรวมกองทุนประกันสุขภาพทุกระบบเพื่อความเท่าเทียม พร้อมเผย 4 นโยบายต้องยกเลิก – 8 นโยบายน่าสนใจ วันนี้ (12 มิ.ย.54) เครือข่ายประชาชนด้านสังคม ซึ่งทำงานขับเคลื่อนเรื่องรัฐสวัสดิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จัดเสวนา “เท่าทันนโยบายพรรคการเมือง-วิพากษ์นโยบายรัฐสวัสดิการ” ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ โดยเครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆ และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดราว 150 คน 4 นโยบาย จี้ยกเลิก – 8 นโยบาย หนุนลงรายละเอียด เอกสารประกอบการเสวนา จัดทำมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยถึง “นโยบายพรรคการเมืองที่ใ
2011-04-28 00:56
1. “วันกรรมกรสากล” มิใช่ “วันแรงงานแห่งชาติ” “วันกรรมกรสากล”กำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2433 เพื่อรำลึกถึงจิตใจกล้าสู้กล้าเสียสละแม้กระทั่งชีวิตของชนชั้นแรงงานทั่ว โลก เป็นการรำลึกถึงและสืบทอดเจตนารมณ์ประวัติศาสตร์การต่อสู้ เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานเป็น “ระบบสามแปด” หมายถึงทำงานวันละ 8 ชั่วโมง พักผ่อน 8 ชั่วโมง ศึกษาหาความรู้ 8 ชั่วโมง อันเป็นการสะท้อนถึงชีวิตมนุษย์ที่ต้องการอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ได้รับความยุติธรรม มีเวลาพักผ่อนร่างกายจิตใจ และพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์
2011-03-09 13:11
องค์กรสตรี 36 กลุ่ม เดินขบวนไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เรียกร้องให้เกิดระบบ "3 แปด" ในการทำงาน รัฐควรจัดระบบสวัสดิการสังคมรองรับตั้งแต่เกิดจนตาย และห้ามเลิกจ้างคนท้อง

Pages

Subscribe to รัฐสวัสดิการ