อัพเดทล่าสุดเมื่อ 3 ชั่วโมง 11 นาที ที่ผ่านมา

รัฐสวัสดิการ

2010-10-11 23:31
    เรียน อาจารย์ใจ   ขอบคุณที่อาจารย์ช่วยวิจารณ์ข้อเขียนของผม ซึ่งถือเป็นเกียรติ คำวิจารณ์ของอาจารย์ช่วยให้แยกแยะทำความเข้าใจเรื่องพันธมิตรกับความคิดสังคมนิยมได้ชัดเจนขึ้น  
2010-09-07 17:56
ข้อถกเถียงในเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมโดยรัฐมักจะประกอบด้วย 2 เรื่องใหญ่คือ หนึ่ง จะเป็นสวัสดิการแบบถ้วนหน้า (จนหรือรวยได้รับสวัสดิการเหมือนกัน) หรือเป็นแบบให้เฉพาะคนจน (ต้องพิสูจน์ว่าจนถึงจะได้) และ สองคือ รัฐจะหาเงินมาจากไหนเพื่อมาใช้จ่ายเรื่องสวัสดิการสังคม จะมาจากรายได้ภาษีอากร หรือมาจากการสมทบเงินของผู้ได้ประโยชน์ (เช่นระบบประกันสังคมของไทยในปัจจุบัน)
2010-08-09 03:20
นายกฯ แนะสภาพัฒนฯ บรรจุแผนจัดระบบ "รัฐสวัสดิการ" ในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11เพื่อเป็นหลักประกันให้ประชาชน พร้อมบรรจุโครงการเมกะโปรเจกท์ ทั้งรถไฟฟ้า-ไอที ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนเมืองกับคนชนบท
2010-06-11 05:05
มาร์ตีน โอบรีเรียกร้อง “สังคมแห่งความเบิกบานและความเคารพ” (AFP PHOTO / FRANK PERRY)  
2010-04-02 15:42
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นเป็นสิ่งที่กำลังถูกพูดถึงกันมากขึ้นทุกขณะในสังคมไทยช่วงเวลาหลายปีมานี้ ไม่ว่าจะมาจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมหรือหัวก้าวหน้า ปัญหาที่เกิดตามมาคือทำไมทั้งๆที่ทุกฝ่ายต่างก็พูดถึงและสมอ้างตนเองว่าเป็นนักประชาธิปไตยจึงมีความขัดแย้งทางอุดมการณ์อย่างรุนแรงเช่นดังปัจจุบัน แน่นอนเราย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าพวกอนุรักษ์นิยม อำมาตยาธิปไตยไม่มีทางที่จะถูกเรียกว่าเป็นนักประชาธิปไตยได้เลย แม้ว่าพวกเขาจะเข้าใจกันไปเองว่าพวกเขากำลังสร้างระบอบประชาธิปไตย (แบบไทยๆ) อยู่ก็ตาม ปัญหาคงจะง่ายขึ้นกว่านี้มากหากพวกอำมาตย์ประกาศตนให้ช
2010-02-08 23:20
ปีเตอร์ เลย์แลนด์ ย้ำระบอบรัฐธรรมนูญมีประสิทธิภาพได้ เมื่อองค์กรทางการเมือง อย่างรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ และระบอบการเลือกตั้งเข้มแข็ง ตรวจสอบได้ ยืนยันสิทธิเสรีภาพประชาชน ยอมรับและปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ ด้านบวรศักดิ์ ระบุแก้ปัญหาไม่ใช่แค่ปฎิรูปการเมือง แต่ต้องแก้ความไม่เท่าเทียม มุ่งสู่รัฐสวัสดิการ
2009-12-29 00:04
  หัวใจของการปฏิรูปสังคมและการเมืองคือการสร้างรัฐสวัสดิการ และการเก็บภาษีก้าวหน้า  ในยุคปัจจุบัน ไม่มีประเทศใดที่ไม่มีสวัสดิการสำหรับคนจนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่แล้วระบบสวัสดิการที่พบในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย มีลักษณะที่ไม่ครอบคลุม คือให้แค่บางกลุ่มบางพวก แยกส่วน และไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนได้ เรียกว่า"สวัสดิการรัฐ" รัฐสวัสดิการ (Welfare State) เป็นระบบสวัสดิการรูปแบบที่พัฒนาไปถึงระดับสูงสุดสำหรับระบบทุนนิยม และถูกสร้างขึ้นภายใต้แนวคิดสังคมนิยมประชาธิปไตย (Social Democrat) รัฐสวัสดิการมีลักษณะพิเศษคือ  

Pages

Subscribe to รัฐสวัสดิการ