อัพเดทล่าสุดเมื่อ 18 นาที 21 วินาที ที่ผ่านมา

รัฐสวัสดิการ

2010-04-02 15:42
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นเป็นสิ่งที่กำลังถูกพูดถึงกันมากขึ้นทุกขณะในสังคมไทยช่วงเวลาหลายปีมานี้ ไม่ว่าจะมาจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมหรือหัวก้าวหน้า ปัญหาที่เกิดตามมาคือทำไมทั้งๆที่ทุกฝ่ายต่างก็พูดถึงและสมอ้างตนเองว่าเป็นนักประชาธิปไตยจึงมีความขัดแย้งทางอุดมการณ์อย่างรุนแรงเช่นดังปัจจุบัน แน่นอนเราย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าพวกอนุรักษ์นิยม อำมาตยาธิปไตยไม่มีทางที่จะถูกเรียกว่าเป็นนักประชาธิปไตยได้เลย แม้ว่าพวกเขาจะเข้าใจกันไปเองว่าพวกเขากำลังสร้างระบอบประชาธิปไตย (แบบไทยๆ) อยู่ก็ตาม ปัญหาคงจะง่ายขึ้นกว่านี้มากหากพวกอำมาตย์ประกาศตนให้ช
2010-02-08 23:20
ปีเตอร์ เลย์แลนด์ ย้ำระบอบรัฐธรรมนูญมีประสิทธิภาพได้ เมื่อองค์กรทางการเมือง อย่างรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ และระบอบการเลือกตั้งเข้มแข็ง ตรวจสอบได้ ยืนยันสิทธิเสรีภาพประชาชน ยอมรับและปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ ด้านบวรศักดิ์ ระบุแก้ปัญหาไม่ใช่แค่ปฎิรูปการเมือง แต่ต้องแก้ความไม่เท่าเทียม มุ่งสู่รัฐสวัสดิการ
2009-12-29 00:04
  หัวใจของการปฏิรูปสังคมและการเมืองคือการสร้างรัฐสวัสดิการ และการเก็บภาษีก้าวหน้า  ในยุคปัจจุบัน ไม่มีประเทศใดที่ไม่มีสวัสดิการสำหรับคนจนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่แล้วระบบสวัสดิการที่พบในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย มีลักษณะที่ไม่ครอบคลุม คือให้แค่บางกลุ่มบางพวก แยกส่วน และไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนได้ เรียกว่า"สวัสดิการรัฐ" รัฐสวัสดิการ (Welfare State) เป็นระบบสวัสดิการรูปแบบที่พัฒนาไปถึงระดับสูงสุดสำหรับระบบทุนนิยม และถูกสร้างขึ้นภายใต้แนวคิดสังคมนิยมประชาธิปไตย (Social Democrat) รัฐสวัสดิการมีลักษณะพิเศษคือ  
2009-12-01 02:56
HIV-2 Virus. Reference: http://www.csend.hu/magazin/0102/hiv2.jpg 1 ธันวาคม วันเอดส์โลก เป็นวาระที่เอาไว้คอยย้ำเตือนความรุนแรงของปัญหานี้ที่ยังคุกคามทุกประเทศ สำหรับประเทศไทย เฉพาะปี 2552 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 11,753 ราย หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 32 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชายรักชายและแม่บ้านที่ไม่สวมถุงยางอนามัยเนื่องจากไว้ใจคู่ครองของตนเอง
2009-11-24 14:43
วงเสวนา "กลุ่มประกายไฟ" หวั่นรัฐอ้างวิกฤตขาดทุนแล้วแปรรูปรถไฟรถเมล์ ชี้การแปรรูปเท่ากับผลักภาระให้ประชาชน "เก่งกิจ กิติเรียงลาภ" ชี้หัวใจของการแปรรูปคือการทำให้สาธารณูปโภคเปลี่ยนจากบริการของรัฐกลายเป็นสินค้า เสนอให้กดดันรัฐให้บริการด้านสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพที่สูง-รัฐสวัสดิการ แทนการแปรรูป  
2009-10-19 18:05
19 ต.ค.52 กลุ่มประกายไฟ ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษานักกิจกรรมอิสระที่ทำงานเคลื่อนไหวและติดตามประเด็นเรื่องประชาธิปไตย และรัฐรัฐสวัสดิการ ออกแถลงการณ์ “การคมนาคมสาธารณะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน กรณีรถเมล์ NGV 4,000 คันรัฐต้องสร้างเป็นรัฐสวัสดิการ ฟรี ถ้วนหน้า ครบวงจรและมีประสิทธิภาพ”
2009-08-24 15:21
    24 ส.ค.52   สมัชชาสังคมก้าวหน้า (Social Move) ซึ่งเป็นการรวมเครือข่ายต่างๆ หลังเหตุการณ์การปราบปรามคนเสื้อแดงเมื่อเดือนเมษายน ออกแถลงการณ์รณรงค์ร่วมกันปฏิรูปการเมือง โดยเปิดรับสมัครสมาชิกร่วมผลักดันสังคมใหม่ แบบรัฐสวัสดิการ    
2009-07-16 19:45
ประเทศไทยมีระบบสวัสดิการพื้นฐานด้านสุขภาพสำหรับประชาชนทุกคนมาเป็นเวลา 7 ปีแล้ว บัตรทอง รักษาโดยไม่ต้องจ่าย ณ จุดบริการ สามารถครอบคลุมคนกว่า 47 ล้านคน เมื่อนับรวมกับสวัสดิการข้าราชการ 6 ล้านคน ประกันสังคม 10 ล้านคน จนถึงวันนี้คนไทยเกือบทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ อีกเพียงจำนวนหนึ่งซึ่งคือคนไทยที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ชนพื้นเมือง คนไทยพลัดถิ่นที่ยังอยู่ระหว่างการรับรองสถานะบุคคล รวมถึงคนที่มีปัญหาเรื่องการแจ้งเกิด คนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง คนเร่ร่อนที่ไม่มีใครรับรองสถานภาพได้ที่ยังไม่อาจขึ้นทะเบียนรับสิทธิบัตรทอง เป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่สามารถจัดการได้ ทั้งนี้ เนื่องจากอคติต่อคนเหล่านี้ การวิตกกังว
2009-06-11 07:17
ประเทศไทยมีระบบสวัสดิการพื้นฐานด้านสุขภาพสำหรับประชาชนทุกคนมาเป็นเวลา ๗ ปีแล้ว บัตรทอง รักษาโดยไม่ต้องจ่าย ณ จุดบริการ สามารถครอบคลุมคนกว่า ๔๗ ล้านคน เมื่อนับรวมกับสวัสดิการข้าราชการ ๖ ล้านคน ประกันสังคม ๑๐ ล้าน คน จนถึงวันนี้มีคนไทยอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้รับสวัสดิการรักษาใดใด ซึ่งคือคนไทยที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ชนพื้นเมือง คนไทยพลัดถิ่น คนไม่ได้แจ้งเกิดไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง เป็นคนเร่ร่อนที่ไม่มีใครรับรองสถานภาพได้ เป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่สามารถจัดการได้ ทั้งนี้ เนื่องจากอคติต่อคนเหล่านี้ การวิตกกังวลเกินกว่าเหตุว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คนไทย ที่รัฐไทยไม่ควรใส่ใจให้ความช่วยเหลือจัดสรรงบประมาณให้
2009-03-14 02:06
"คนรวยคัดค้านไม่เป็นประเด็นปัญหา เพราะว่าคนรวยต้องคัดค้านอยู่แล้ว แต่ภาษีมรดกไม่ได้เป็นภาษีที่คนจนสนับสนุนเช่นเดียวกัน นี่คือคำถามว่าเป็นเพราะอะไร" มุมมองเรื่องภาษีต่อการผลักดันสังคมสวัสดิการเรื่องพื้นฐานที่จะนำมาซึ่งสิทธิและความเท่าเทียมในสังคม ของ "ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์" คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Pages

Subscribe to รัฐสวัสดิการ