อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 49 นาที ที่ผ่านมา

รับน้อง

2011-06-09 16:01
กรณีมีการเผยแพร่กิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในอินเทอร์เน็ต ซึ่งก่อให้เกิดข้อถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์กิจกรรมรับน้องอย่างกว้างขวาง ล่าสุด (9 มิ.ย.54) กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัย นักกิจกรรมเพื่อสังคมและบุคคลทั่วไป ร่วมกันลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกถึงประชาคมมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสังคมไทย เรียกร้องให้ปฏิรูประบบการรับน้อง/ห้องเชียร์ รวมถึงให้กำลังใจกับนักศึกษาผู้ประท้วงในเหตุการณ์ดังกล่าว รวมทั้งนิสิตนักศึกษาและ/หรือผู้ใดก็ตามที่เชื่อมั่นในแนวทางเดียวกันและกำลังสร้างสรรค์กิจกรรมรูปแบบใหม่เพื่อช่วยให้ระบบการศึกษาของไทยหลุดพ้นจากค่านิยมและทัศนคติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยเช่นนี้ นิสิตชูป้ายต่อ
2011-06-09 06:38
ขยายวงถกเถียงจากในสังคมออนไลน์ ต่อคลิปรับน้องที่ ม.มหาสารคาม เมื่อนักศึกษากลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาตั้งคำถามถึงระบบการรับน้องในมหาวิทยาลัย ที่แสดง “อำนาจเผด็จการ” และควรได้รับการ “เปลี่ยนแปลง” กรณีมีการเผยแพร่คลิปต่อต้านการรับน้องที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ในอินเทอร์เน็ต ซึ่งก่อให้เกิดการถกเถียงและเผยแพร่ต่อๆ กันอย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดีย ล่าสุด (7 มิ.ย.54) ยุทธนา ลุนสำโรง นิสิตชั้นปีที่ 4 เอกการเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มนิสิตที่ร่วมตัวกันทำกิจกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวว่า ภาพที่ถูกเผยแพร่ออกไปนั้น เป็นเหตุการณ์ช่วงค่ำของวันที่ 5
2009-06-19 02:47
  ในสถานการณ์เปิดภาคการศึกษา เราท่านต่างได้รับรู้ข่าวการรับน้องทั้งโหด และสรรค์สร้าง (ให้พิสดาร) ทั้งจากหน้าหนังสือพิมพ์ หรือสื่อวิทยุโทรทัศน์ ทำให้หวนนึกถึงมหกรรมของชนชั้นที่เรียกตัวเองว่า “ปัญญาชน” ที่ผู้คนยกย่องว่าเป็นผู้มีความรู้ และชี้นำสังคม และที่สำคัญมีปัญญาเป็นเลิศในการสรรค์สร้าง “การรับน้อง” ในรูปแบบต่างๆ อย่างน่ายกย่องและนับถืออย่างสุดหัวจิตหัวใจ เพราะอะไรหรือครับที่ต้องนับถือเขาเหล่านั่น ผมมีเหตุผล 3 ประการที่จะนำเสนอต่อไป
2009-06-10 00:44
ทำไมการรับน้องโหดจึงมีให้เห็นอยู่ทุกต้นปีการศึกษา? สังคมควรคิดกันมากกว่าเพียงคิดหาคนผิด หรือคิดว่าเป็นความผิดของสถาบันการศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น การดำเนินการกับคนทำผิดหรือความบกพร่องของสถาบันการศึกษาที่ปล่อยให้เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นก็ต้องจัดการกันไปตามกฎหมาย

Pages

Subscribe to รับน้อง