ราชกิจจานุเบกษา

ย้อนดู 'พระราชหัตถเลขา' 3 ฉบับ ในราชกิจจาฯ ก่อนหน้านี้ ไม่ปรากฏชื่อผู้ลงนามผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ขณะที่ฉบับพระราชทานอภัยลดโทษล่าสุดมีชื่อ 'ประยุทธ์' ในฐานะนายกฯ เป็นผู้ลงนาม อีกประเด็นน่าสนใจคือพระราชหัตถเลขาที่เผยแพร่ลงในราชกิจจานุเบกษา ก่อนหน้านี้ต้องย้อนไปถึงสมัยรัชกาลที่ 7 
2023-09-01 17:15
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กำหนดวันเวลาเปิด-ปิดของสถานบริการ ของ กระทรวงมหาดไทย อนุญาต สถานบริการ เขตเมืองการบินภาคตะวันออก เปิดได้ตลอด 24 ชม.
2023-08-27 09:12
กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา ตอบประชาไท เหตุเปลี่ยน URL ของเว็บ เพื่อประสิทธิภาพ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มากยิ่งขึ้น ขณะที่ URL เดิม แก้เปลี่ยนเส้นทาง (Redirect) เข้าถึง URL ปัจจุบัน ได้โดยอัตโนมัติแล้ว
2023-07-27 19:50
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธาน - รองประธานสภาผู้แทนราษฎร วันนอร์นั่งประธาน ปดิพัทธ์ - พิเชษฐ์ เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
2023-07-07 12:50
เว็บราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ รัชกาลที่ 10 พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระภาวนาเขมคุณ' วัดมเหยงคณ์ จ.อยุธยา ขึ้นเป็น พระราชาชั้นคณะราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ไม่พบผู้รับสนองฯ
2023-06-01 18:44

Pages