อัพเดทล่าสุดเมื่อ 11 นาที 17 วินาที ที่ผ่านมา

ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....

2017-11-12 20:15
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ชี้ 6 ประเด็นสำคัญของ ร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจ ย้ำไม่มีเขียนสักคำว่าเพื่อให้มุ่งหวังกำไรสูงสุด ระบุมี ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ เป็นครั้งแรก  เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
2017-11-09 23:43
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ประท้วงกลางวงเสวนา ยก 10 เหตุผลขอรัฐบาลถอน ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....ออกจาก สนช. ชี้ขัดต่อเจตนารมณ์ เอื้อนักการเมืองข้าราชการประจำและอดีต รวมถึงนายทุนนักธุรกิจนั่ง กก.ชุดต่างๆ 
2016-09-30 22:32
ประยุทธ์มอบนโยบายเสริมสร้างความรู้และธรรมาภิบาลของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ชี้การขับเคลื่อนประเทศโดยได้ใช้กลไกประชารัฐวิสาหกิจเป็นการสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยการสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐจะช่วยลดภาระทางการคลัง ที่มาภาพ เว็บไซต์ทำเนียบฯ 
Subscribe to ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....