ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต 2566

กกต. แนะนำช่องทางตรวจสอบผลการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร
2023-03-27 19:53