ลอยนวลพ้นผิด

ธงชัย วินิจจะกูล บรรยายหัวข้อ “การปกครองด้วยสภาวะยกเว้นทางกฎหมาย” ที่เขาได้นำเสนอประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่ส่งทอดกันมาตั้งแต่สมัยระบอบบูรณาญาสิทธิราชย์แม้ว่าจะเคยเกิดการปฏิรูปแต่ไม่ได้นำมาสู่ Rule of Law หรือการปกครองที่มีกฎหมายอยู่สูงสุดแต่เป็นเพียงการจัดระบบกระบวนการยุติธรรมให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศและเขาได้อธิบายถึงการกำหนด “สภาวะยกเว้น” เอาไว้ในกฎหมายต่างๆ ของไทยนั้นได้สร้างอภิสิทธิ์ให้แก่สถาบันกษัตริย์และกองทัพอย่างไร
2023-03-20 16:55