อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 7 นาที ที่ผ่านมา

วราภรณ์ เรืองศรี

2017-10-15 16:55
สัมมนาวิชาการ “มานุษยวิทยา ล้านนาคดี และประวัติศาสตร์นิพนธ์ คนสามัญ อานันท์ 70 ปี” วันที่ 20 - 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2014-09-11 17:48
เปิดตัวหนังสือ “คาราวานและพ่อค้าทางไกล: การก่อเกิดรัฐสมัยใหม่ในภาคเหนือของไทยและดินแดนตอนในของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ของ "วราภรณ์ เรืองศรี" ที่ มช. และร่วมเสวนาโดย "สุชาติ เศรษฐมาลินี" และ "ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ"
Subscribe to วราภรณ์ เรืองศรี