วัฒนธรรม

แนะนำหนังสือ “Justice for Animals: Our Collective Responsibility Book” ผลงานของ Martha Nussbaum ซึ่งขยายแนวคิดเรื่องความยุติธรรมให้ครอบคลุมมวลสรรพชีวิตต่างๆ นอกเหนือจากมนุษย์
2023-03-19 21:09
'ปิดคนแรก เปิดคนสุดท้าย ไม่ได้รับการเยียวยา' คือวิบากกรรมที่คนทำงานในอุตสาหกรรมดนตรีต้องเผชิญในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา
2023-03-09 16:47

Pages