วันชัย สอนศิริ

ส.ว.วุฒิพันธุ์ ประกาศยกมือให้ 'พิธา' เป็นนายกฯ ไม่ขวางมติมหาชน ขณะที่ ส.ว.วันชัย ยันไม่ติดขัด สนับสนุนพรรครวมเสียงข้างมาก ไม่เลือกเสียงข้างน้อย ชี้นอกจากทำให้รัฐบาลล้มแล้ว พวกเราก็จะพลอยล้มไปด้วย เผยชอบ 'ก้าวไกล' ฟังอภิปรายทุกคน 
2023-05-17 13:57
‘ส.ว.วันชัย’ ยืนยันเคารพเสียงประชาชน แต่ต้องขอดูเรื่องอื่นประกอบ ด้าน ‘ส.ว.กิตติศักดิ์’ ชี้ยังไม่ใช่เวลาจะพูด เผยสเป็กนายกฯ ต้องจงรักภักดี ส่วน ‘ส.ว.เสรี’ ไม่ตอบ หนุนพิธานั่งนายกฯ หรือไม่ ขอดูการตั้งรัฐบาลก่อน
2023-05-15 18:47
'ส.ว.วันชัย' พร้อมโหวตแคนดิเดตนายกฯที่รวมเสียงได้เกิน 250 ขณะที่ 'เจตน์' บ่ายเบี่ยง บอกประเทศไม่ใช่ที่ลองงานของใคร ส่วน 'เสรี' อ้างน้ำบ่อไหนมันก็ไหลไปบ่อนั้น เสียงของตนเองมีราคา ต้องดูความเหมาะสม ดูประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ไม่สร้างความแตกแยก ไม่เข้าไปทุจริตคอร์รัปชั่น และต้องดูแลปกป้องสถาบัน
2023-04-11 20:24

Pages