วิทยาลัยชุมชน

ที่สหรัฐฯ ปัจจุบันการเรียนการสอนใน 'วิทยาลัยชุมชน' (Community College) มีความยืดหยุ่นขึ้น โดยเฉพาะการเรียนผ่านแผน 'การศึกษาตามความสามารถ' (CBE) ที่ไม่จำเป็นต้องเข้าห้องเรียนเสมอ เอื้อให้คนทำงานจบการศึกษาได้รวดเร็วขึ้น
2023-11-24 13:03