อัพเดทล่าสุดเมื่อ 11 ชั่วโมง 33 นาที ที่ผ่านมา

วิษณุ เครืองาม

2016-10-26 13:18
26 ต.ค. 2559 วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เรื่องโรดแมปเลือกตั้งในขณะนี้ยังไม่ถือว่ามีการเลื่อนใดๆ เกิดขึ้น เพราะถ้าไม่ยึดตามนี้จะมีคนคอย อยากเลื่อน ซึ่งยืนยันว่าไม่เลื่อน ส่วนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญ คือมีเวลา 90 วัน เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาแล้วเสร็จก่อนส่งมายังรัฐบาล รัฐบาลก็ยังมีเวลา 20 วัน ในการนำความขึ้นกราบบังคมทูล จึงไม่มีปัญหา   "ตรงนี้มีการประสานเป็นการภายในแล้วว่ากิจการใดเร่งด่วนให้เสนอไปตามขั้นตอน หากไม่เร่งด่วนก็ทำตามกรอบเวลา" วิษณุ กล่าว  
2016-10-15 14:07
'วิษณุ' ย้ำ 'พล.อ.เปรม' เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามราชประเพณีกำหนด สามารถลงนามในกฎหมายที่สำคัญ รัฐธรรมนูญ และการแต่งตั้งบุคคลได้ เผยสมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ทรงเอาพระทัยใส่การจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพอย่างมาก รับสั่งผ่านนายกรัฐมนตรีขอให้ทุกอย่างเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพระบรมโกศยังทรงสถิตย์อยู่  
2016-10-15 03:11
รองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม ชี้แจงขั้นตอนสืบราชสันตติวงศ์เป็นไปตามกฎมณเฑียรบาลและรัฐธรรมนูญ มีการสถาปนาพระรัชทายาทแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร รัฐบาลยึดถือพระราชปรารภขอทำพระทัยร่วมกับประชาชน รอเวลาเหมาะสม จึงดำเนินการเรื่องสืบราชสันตติวงศ์ พร้อมชี้แจง ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน เป็นขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญ
2016-10-12 21:04
รองนายกรัฐมนตรี ระบุรัฐบาลกำลังเร่งตรวจสอบความถูกต้องร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนนำขึ้นทูลเกล้า ชี้ตามขั้นตอนมีเวลา 30 วัน ส่วนจะนำขึ้นถวายเมื่อไหร่ จะต้องปรึกษาสำนักราชเลขาธิการอีกครั้ง เชื่อทุกอย่างเดินตามโรดแมป ยืนยันเลือกตั้งปี 60
2016-10-07 03:11
6 ต.ค. 2559 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไว้พิจารณา ด้วยคะแนน เห็นด้วย 187 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง กำหนดระยะเวลาแปรญัตติภายใน 7 วัน ระยะเวลาดำเนินงานภายใน 30 วัน
2016-10-01 15:05
1 ต.ค. 2559 จากกรณีที่ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ระบุว่ากรณีปัญหาครอบครัว พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม เช่น ใช้บ้านพักในค่ายทหารประกอบธุรกิจ อาจไม่สามารถตรวจสอบย้อนเอาผิดทางวินัยกับพล.อ.ปรีชาได้ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ นั้น  สมลักษณ์ จัดกระบวนพล อดีตกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวยืนยันว่า แม้จะเกษียณแล้วแต่ยังสามารถตรวจสอบ หรือ ระบุความผิดได้ โดยต้องดูว่ามีระเบียบหรือกฎหมายอยู่ก่อนแล้วหรือไม่ หากมีอยู่แล้ว และมีการกระทำผิดที่เข้าข่ายกฎหมายนั้น ก็ถือว่ามีความผิดอยู่ 
2016-09-29 23:56
ที่มาภาพ เว็บไซต์ทำเนียบฯ

Pages

Subscribe to วิษณุ เครืองาม